Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

"For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" : helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel

Forfatter(e): Danielsen, Kirsten, Ada Ingrid Engebrigtsen og Jon Erik Finnvold

Norsk, offentlig tjenesteyting skal i følge lovverket være likeverdig for alle. NOVA-rapporten ser nærmere på utfordringer helsestasjonene møter i denne sammenheng. Rapporten viser blant annet at skolehelsetjenesten brukes mer av jenter enn av gutter, mens helsestasjonen til en viss grad er blitt et sted for både far og mor.
Del Del på FacebookTwitter

Omtale fra utgiver

Et likeverdig tjenestetilbud til alle, uansett etnisitet, kjønn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering, er en uttalt politisk målsetting. Hvordan realiseres denne målsettingen i praksis? For å svare på dette har NOVA gjennomført en datainnsamling om helsestasjonstilbudet i bydel Alna. Studien omfatter intervju med ansatte og foreldre på tre helsestasjoner og en kort spørreundersøkelse rettet mot foreldre og ungdom på skolene.

Studien viser at det kun er etnisitet som oppfattes som et diskrimineringsgrunnlag i bydelen, både blant ansatte og foreldre. Ansatte ser imidlertid ut til å håndtere dette mangfoldet på en ikke-diskriminerende måte. Vi fant imidlertid flere strukturelle og organisasjonsmessige forhold som kan hindre utførelsen av et likeverdig tjenestetilbud, og at kulturelle forskjeller mellom foreldres og helsestasjonenes sosialiseringsnormer kan føre til frustrasjoner hos begge parter.

Utgivelsesår: 2011

Utgiver: NOVA

http://www.nova.no/id/24592.0?longFormat=1


Del Del på FacebookTwitter

Aktuelle lenker

Helsestasjonstilbudet kan bli mer likeverdig

(nova.no)

Nyhetssak fra NOVA

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no