Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Bærekraftig omsorg? : familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen

Forfatter(e): Daatland, Svein Olav og Marijke Veenstra (red.)

Denne NOVA-rapporten kartlegger hvordan et økende behov for eldreomsorg kan balanseres mot ressursene i velferdsstaten, familien og andre nettverk. Rapporten påpeker blant annet at varig omsorg og pleie fra familien er vanskelig å kombinere med lønnsarbeid og like rettigheter for kvinner.
Del Del på FacebookTwitter

Omtale fra utgiver

Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene og forutsetningene for en bærekraftig omsorg. Rapporten kartlegger behov og omsorg over livsløpet, utviklingen av omsorgstjenestene, variasjonen mellom kommunene, idealer og realiteter i dag og dilemmaer for årene framover.

Rapporten avrunder prosjektet «Aldringen av befolkningen og ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten», som ble finansiert av Program for helse- og omsorgstjenester ved Norges forskningsråd og gjennomført ved NOVA med bidrag fra Statistisk sentralbyrå. Analysene bygger på surveydata fra de to store livsløpsundersøkelsene ved NOVA (NorLAG og LOGG) og registerdata fra Statistisk sentralbyrås databaser for kommunene (KOSTRA) og brukerne av omsorgstjenester (IPLOS), og supplert med kvalitative intervjuer.

NOVA-rapport 2/12

Utgivelsesår: 2012

Utgiver: NOVA

Sider: 212

http://www.nova.no/id/25128.0


Del Del på FacebookTwitter

Aktuelle lenker

Bærekraftige omsorgstjenester

(nova.no)

Nyhetssak fra NOVA

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no