Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning

Nettverket har en tverrfakultær struktur og jobber med feministisk teori og kjønnsforskning både på og utenfor Universitetet i Stavanger. Målet er å skape et tverrfaglig fellesskap i Rogaland, som kan samarbeide ut mot nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Nettverket skal fremme og koordinere forskning, formidling og undervisning innenfor feministisk teori og kjønnsforskning på alle nivåer i høyere utdanning.

Nettverket er en videreføring av det treårige prosjektet Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning som ble avsluttet i september 2004, og er underlagt Det samfunnsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Wencke Mühleisen

Førsteamanuensis Wencke Mühleisen er faglig leder i Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning. Fra før har hun ti års tilknytning som stipendiat og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

De faglige interessene hennes er feministisk teori, queer teori og feministisk medieteori og analyse. Hun har jobbet med forståelser av kjønn og seksualitet i film, fjernsyn, populærkultur og samtidskunst.

Hun har skrevet flere bøker. Den siste heter «Meningen med sex. Noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskaplige undersøkelser», og kom ut i januar 2007. Boka har bidrag fra kunstnere, forskere og skjønnlitterære forfattere.

Nyhetssak:

Ny leder med klare mål

Wencke Mühleisen er godt i gang som faglig leder for Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Dermed er nettverket ett skritt nærmere målet om å bli Senter for kjønnsforskning.

Del Del på FacebookTwitter

Wencke Mühleisen (foto: Stine Strander)Wencke Mühleisen (foto: Stine Strander)
– Etter at jeg hadde jobbet i ti år som stipendiat og forsker med tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo, så jeg det som en utfordring å være med å bygge opp kjønnsforskning på et nytt universitet. Interessen for feltet i Rogaland har tydeligvis vokst fram med et stort engasjement, og det er inspirerende, sier førsteamanuensis Wencke Mühleisen.

Nyinnsatt faglig leder

Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning på Universitetet i Stavanger fikk sin første faglige leder i fast stilling da Mühleisen startet i mars. Nettverket jobber for å fremme og koordinere forskning, formidling og undervisning innenfor feltet på alle nivåer i høyere utdanning. De har som mål å skape et tverrfaglig fellesskap i Rogaland som kan samarbeide med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Det er mye å gjøre. Jeg har den eneste heltidsstillingen i nettverket, og stillingen min skal fremme forskning og undervisning, sier Mühleisen. I tillegg til Mühleisen har nettverket en stipendiat knyttet til seg, en 30 prosent administrativ stilling og tre 20 prosent vitenskaplige stillinger, en for hvert av fakultetene på Universitetet i Stavanger. En rekke forskere er dessuten tilknyttet nettverket gjennom at de jobber med kjønnsforskning innenfor ulike fag, uten at de er ansatt der.

Ønsker bedre organisering

– Utfordringen blir å institusjonalisere nettverket så det kan bli en faglig enhet der forskning kan plasseres. Målet er å få organisert arbeidet på Universitetet i Stavanger slik at vi kan være en egen enhet som samler forskning og undervisning om kjønn. For å få inn forskningspenger kreves det god organisering, og et nettverk er ikke nok, forteller Mühleisen.

Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning har fått tilbakemelding fra Norges forskningsråd om at dagens organisering er mangelfull, og hindrer tildeling av større prosjektmidler. Nettverket ønsker derfor å opprette en egen organisatorisk, faglig og økonomisk enhet i form av et forskningssenter. Det skal være et tverrfakultært Senter for kjønnsforskning forankret ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet. Nettverket ser for seg at et slikt senter vil realisere tverrfaglige satsninger med kjønnsforskningsprofil på tvers av fakultetsgrensene, og tilby forskerkurs innenfor rammene av Universitetet i Stavanger sine doktorgradsprogram og andre utdanningsnivå.  Et av målene blir å fortsette den pågående satsningen mot å oppnå status som Senter for kjønnsforskning.

– Jeg ønsker også å utvikle undervisningen. Dette er det første året vi har tverrfaglig undervisningsemne på Universitetet i Stavanger. Det er åpent for alle og er på bachelornivå. Vi har også den første kjønnsforskningsbloggen, og den blir daglig oppdatert. Det er viktig for Nettverket at bloggen og nettverkssiden drives godt, sier Mühleisen.

Valgemnet det blir undervist i er kalt Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning, og gir 10 studiepoeng.

To satsningsområder

– Nettverket har utkrystallisert seg på to satsningsområder. Det ene er kjønn, velferd og helse, og det andre er kjønn, kultur og estetikk. En del av målsetningen min er å støtte utviklingen på de feltene, sier Mühleisen. Kjønn, velferd og helse har allerede holdt to konferanser på Universitetet i Stavanger. Kjønn, kultur og estetikk har en forskningskafé og en studiesirkel som involverer forskere, kunstnere og arkitekter, og den har hatt stor appell.

Den 27. og 28. november i år skal nettverket arrangere en internasjonal konferanse om estetikk og kjønn. Den er kalt STING 2008, etter kunsthåndtverket og broderiets sting.

 Konferansen problematiserer forholdet mellom kjønn, kunst og estetikk, med fokus på kunst, media, offentlighet og kultur. Nettverket ønsker også å styrke samarbeidet med eksterne aktører i regionen som Stavanger Universitetssykehus, Stavanger kommune, Arkeologisk museum i Stavanger og Stavanger kulturhus.

Det faglige hjertet i nettverket er et tverrfaglig veiledningssenter. Der kan forskere og andre legge fram tekster og forskningsresultater og få respons. Vi planlegger å ha den første samlingen i slutten av mai, og jeg håper det kan bli en fast innretning, sier Mühleisen.

Kjønn, kunst og media

Wencke Mühleisen er medieviter og kjønnsforsker. Før hun tok over som faglig leder ved nettverket, var hun knyttet til Senter for tverrfaglige kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. De faglige interesseområdene hennes er feministisk teori, queer teori og feministisk medieteori og analyse. Hun har jobbet med forståelser av kjønn og seksualitet i film, fjernsyn, populærkultur og samtidskunst, og har gitt ut flere bøker om kjønn, populærkultur, seksualitet og media.

– Mitt fagfelt er kjønnsforskning og media. Jeg tok doktorgraden min på programledere på fjernsyn med fokus på noen underholdningsprogram, forteller Mühleisen. Hun har også bakgrunn som performancekunstner, og har samarbeidet med samtidskunstnere om kjønnsforskning og kunstprosjekter. Hun har nettopp avsluttet delprosjektet «Sex(y) kunst» i samarbeid med billedkunstneren Christel Sverre, som resulterte i boka «Meningen med sex». Boka har bidrag fra kunstnere, forskere og skjønnlitterære forfattere.

Videreutvikle og systematisere

– Det betyr enormt mye for nettverket å få en faglig leder som Wencke Mühleisen, sier universitetslektor Ingvil Hellstrand som er med i nettverket.

Nettverket har, siden oppstarten av prosjektet Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i 2001, vært uten en så faglig kvalifisert leder. Jeg tror at hun vil bidra mye til å videreutvikle og systematisere forskning i nettverket, og med henne som pådriver vil vi forhåpentligvis også utvide andelen forskerstillinger. Wencke Mühleisen gir nettverket en faglig profil, og ettersom hennes egen forskning er så aktuell vil hun kunne fronte nettverket og sette kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger på dagsorden, fortsetter Hellstrand.

– Jeg er veldig imponert over bredden og engasjementet i nettverket. Nå har jeg vært her en måned, og selv om jeg ikke har truffet alle enda, så har jeg møtt mange. Og jeg har stor respekt for arbeidet de har gjort. Det å kunne bygge videre på et slikt samarbeid er inspirerende. Og jeg har blitt ønsket veldig godt velkommen, og det er kjempegøy, avslutter Mühleisen.

Del Del på FacebookTwitter

Aktuelle lenker

Nettverkets hjemmeside

(uis.no)

study feminism

(studyfeminism.blogspot.com)

Nettverkets blogg

5 siste saker

Miljøpartiet De Grønne er ikke gode nok på kjønn og likestilling

Miljøpartiet De Grønne har potensiale for å utvikle en grønn, feministisk politikk. Men det krever større bevissthet rundt kjønn og likestilling, ifølge professor.

(30.06.2015) Les mer

Norske treningsblogger: Sunt fokus på helse, eller spiseforstyrrelse i forkledning?

Akkurat passe tynn, muskuløs, feminin og sterk skal den ideelle kvinnekroppen være, ifølge norske fitnessbloggere. Men spise- og treningsregimene er så strenge at de nesten ikke klarer å følge dem selv.

(29.06.2015) Les mer

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(23.06.2015) Les mer

Norske forskere: ‒ Vi bruker mus av begge kjønn

Norske forskere tester mus av begge kjønn i forskningseksperimentene sine, men finner ikke så veldig store kjønnsforskjeller. 

(15.06.2015) Les mer

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

(15.06.2015) Les mer
Publisert: 22.04.2008
KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no