Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Tidsskrift for kjønnsforskning

Nytt nummer i salg nå!

Årets siste nummer er et åpent dobbeltnummer som illustrerer den bredden og det mangfoldet som har vokst fram i den norske kjønnsforskningen de siste årene.

Se innholdet og les "Kjære leser!"

Tidsskriftet er til salgs hos Universitetsforlaget.

Vil du skrive?

Tidsskrift for kjønnsforskning inviterer forskere, stipendiater og viderekomne studenter til å levere inn tekster til vurdering for publisering. Tema av særskilt relevans vil bli løpende kunngjort. Det vil også være åpninger for stoff som faller utenfor disse temaene. Det kan enten leveres tekster til vurdering for tidsskriftets fagvurderingsdel, eller det kan leveres kortere kommentarstoff, debattinnlegg, intervjuer e.l. Vi mottar også gjerne bokanmeldelser. Bidragene kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Ler om planlagte utgivelser i 2015 og 2016.

Tidsskriftet

Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

ISSN: 0809-6341

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet av norske forskere, men det presenteres også bidrag på svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet.

Tidsskrift for kjønnsforskning eies av KILDEN og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet har støtte fra Norges forskningsråd.

 

 

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no