Genderfunds

Genderfund

Genderfund

31 Dec

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31 Dec

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.

What's on

15 Jan 2020
Oslo

Girls and boys in Nordic schools do not demonstrate the same levels of academic achievement. What causes the differences and how will this affect Nordic health, welfare and working life in the future? NordForsk invite to seminar on this topic.

28 Feb 2020
Bergen

What are the consequences of current technological development for feminist thinking about equality, freedom and change? Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invites PhD candidates to apply for a course on feminist thinking about technological development.

23 Apr 2020
Bergen

Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen marks the fifty year anniversary of the publication of Shulamith Firestone’s radical feminist manifesto, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, and invites to seminar.

Latest vacancies

Find information about gender profiled jobs, internships, research positions etc, within and outside of the Nordic Region.
16 December 2019

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.

2 January 2020

Universitetet i Stavanger søker etter administrativ koordinator knyttet til Senter for kjønnsstudier. Stillingen inkluderer ansvar for å koordinere administrative oppgaver ved senteret.

27 January 2020

Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta ja harjoittelujakso alkaa maaliskuussa 2020. Harjoittelijaksi voidaan valita vain päätoiminen perustutkinto-opiskelija.

Call for papers

16 December 2019

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.