Call for papers

Call for papers

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16 des

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.

Hva skjer

13 nov 2019
Tromsø

Fagkonferansen Kjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. I år avholdes konferansen i Tromsø med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet som vertskap.

14 nov 2019
Oslo

ROSA-prosjektet inviterer til en nasjonal konferanse om menneskehandel. Konferansen skal være en møteplass for aktører på menneskehandelfeltet og en arena for læring, utvikling og samarbeid.

15 nov 2019
Tromsø

Forskerskolen er et tilbud til deg som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere på kjønnsforskningsfeltet.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
15. november 2019

Vil du være med og jobbe for et likestilt arbeidsliv uten diskriminering?
Likestillings- og diskrimineringsombudet søker etter en ny medarbeider til arbeidslivsgruppen.

26. november 2019

Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.

16. desember 2019

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.