Call for papers

Call for papers

Oslo
15 mai

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. Time and place: September 23-24 2019, University of Oslo

Trondheim
01 jun

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Hva skjer

06 mai 2019
Oslo

The Research School on Peace and Conflict invites participants to the PhD course Gender, Peace and Conflict to take place at PRIO in Oslo on 6-8 May 2019. Deadline for applications: 6 March 2019.

07 mai 2019
Oslo

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.

08 mai 2019
Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO feirer sitt siste tilskudd, professor Tove Pettersen, med tiltredelsesforelesning under tittelen 'Det dreier seg om et mannsproblem'. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs bok Alderdommen.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
26. april 2019

Kilden kjønnsforskning.no søker frilansjournalist med interesse for kjønn og likestillingsfeltet, og erfaring med forskningsformidling.

30. april 2019

Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald i Kulturdepartementet søker kandidatar med interesse for og erfaring med kjønnslikestilling. Oppgåver med kjønnslikestilling innanfor utdanning og arbeidsliv er særleg aktuelle.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. mai 2019

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

15. mai 2019

UiO utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.