Genderfunds

Genderfund

Finansiering

01 okt

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder lyser ut tre stipender på kr. 10.000,- til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.

01 okt

Dagrunn Grønbechs legat utlyser stipendmidler med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling med kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning kan søke.

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31 des

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.

Hva skjer

15 aug 2019
Arendal

Mangelfull seksualitetsundervisning og avhengighetsforhold til andre gjør mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse dobbelt så utsatt for vold og overgrep. Likestillingssenteret holder workshop på Arendalsuka om et voldsforebyggende program.

21 aug 2019
Oslo

Hva slags feminist er du hvis du liker rapsanger med sexistiske tekster eller mener at noen jobber, som å bære ut søpla, er for menn? Litteraturhuset inviterer til samtale mellom forfatter og gjesteprofessor ved Yale Roxane Gay og forfatter Eline Lund Fjæren.

27 aug 2019
Oslo

Forskningsrådet inviterer til seminar for å lansere seks anbefalinger og seks tiltak for kjønnsbalanse i akademia, alle basert på resultater fra prosjekter som har fått midler gjennom rådets BALANSE-program.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
31. juli 2019

Jämställdhetsmyndigheten söker en kommunikationschef. Sista ansökningsdag är 31 juli.

15. august 2019

Er du interessert i likestilling, ikke-diskriminering og internasjonale saker? Kulturdepartementet søker en kandidat til saksbehandling og utredningsarbeid. Stillingen lyses ut via traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

30. august 2019

Örebro universitet söker en postdoktor i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Call for papers

30. august 2019

How can decolonial options be developed in and through education? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) invites contributions that address the coloniality of education and educational research.

01. september 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstracts til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019.

30. september 2019

Call for papers for a special issue about solidarity. Solidarity as a form of feminist organizing envisages a shared responsibility for the lives of others, working with care and intimacy, resistance against socio-economic inequalities and patriarchal power, and the possibility of social transformations through 'democratic engagement'.