Ledige stillinger

Ledige stillinger

Stockholm
26 nov

Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.

Bergen
16 des

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.

Hva skjer

15 nov 2019
Tromsø

Forskerskolen er et tilbud til deg som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere på kjønnsforskningsfeltet.

19 nov 2019
Trondheim

Vitenskapsteoretisk Forum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inviterer til foredrag ved Sofia Moratti, postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU, om kjønnsbestemte hindringer i akademiske karriereløp.

21 nov 2019
Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til sin årskonferanse 2019. Årets tema er kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.

Call for papers

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16. desember 2019

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.