Ledige stillinger

Ledige stillinger

26 apr

Kilden kjønnsforskning.no søker frilansjournalist med interesse for kjønn og likestillingsfeltet, og erfaring med forskningsformidling.

Oslo
30 apr

Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald i Kulturdepartementet søker kandidatar med interesse for og erfaring med kjønnslikestilling. Oppgåver med kjønnslikestilling innanfor utdanning og arbeidsliv er særleg aktuelle.

Oslo
01 mai

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, søker jusstudenter som vil jobbe som saksbehandlere. Du må ha bestått 2. studieår. Det legges særlig vekt på personlig egnethet og engasjement.

Oslo
05 mai

Plan International Norge is seeking a Programme Adviser - Humanitarian response, mainly for the region of West Africa. Experience from working in a child focused agency with child protection, gender based violence or sexual and gender based violence programming is a plus.

Erbil
05 mai

Norwegian People’s Aid is seeking a Programme Manager for it's work in Iraq. The candidate must have experience with working to promote gender equality and on advocacy initiatives.

Oslo
12 mai

The Norwegian Refugee Council – NORCAP is seeking a Senior Adviser – Representative Freedom of the Media OSCE. Demonstrated gender awareness and sensitivity is a necessary qualification.

Hva skjer

06 mai 2019
Oslo

The Research School on Peace and Conflict invites participants to the PhD course Gender, Peace and Conflict to take place at PRIO in Oslo on 6-8 May 2019. Deadline for applications: 6 March 2019.

07 mai 2019
Oslo

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.

08 mai 2019
Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO feirer sitt siste tilskudd, professor Tove Pettersen, med tiltredelsesforelesning under tittelen 'Det dreier seg om et mannsproblem'. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs bok Alderdommen.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. mai 2019

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

15. mai 2019

UiO utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

Call for papers

15. mai 2019

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. Time and place: September 23-24 2019, University of Oslo

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.