Ansatte

Ansatte


Høyoppløselig bilde.

Linda Marie Rustad
Direktør
Ansvarlig redaktør for Kildens nyhetsmagasin
linda@kilden.forskningsradet.no
99 36 31 52
@LRustad

 

Kristin Aukland
Seniorrådgiver
ka@kilden.forskningsradet.no
95 12 14 86

Kristin er ansvarlig for drift og innhold av nettstedet kifinfo.no. Kilden driver nettstedet på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Kristin tvitrer på vegne av kifinfo.no på @kifinfo.

 

Anne Winsnes Rødland
Rådgiver (i permisjon)
anne@kilden.forskningsradet.no
22 03 80 88
 

Trine Rogg Korsvik
Seniorrådgiver
trine@kilden.forskningsradet.no
90 51 67 11

Trine har ansvar for kunnskapsoversikter og integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Les om arbeidet her. Fra 2019-2021 deltar hun i EU-prosjektet Gender Equality Academy, der Kilden er partner. 

 

Susanne Dorthea Dietrichson
Seniorrådgiver
susanne@kilden.forskningsradet.no
45 42 96 41

Susanne er forskningsjournalist i Kildens nyhetsmagasin. Susanne leder også Kildens team kvinnehistorie.no.

 

Mari Lilleslåtten
Rådgiver
mari@kilden.forskningsradet.no
99 27 45 35
@Mari_Lille

Mari arbeider med oppfølging og utvikling av Kildens prosjekter. Hun har ansvar for nettportalen Gender in Norway.

 

Elin Rekdal Müller
Seniorkonsulent
elin@kilden.forskningsradet.no
99712129
@elinhr

Elin er nettredaktør for kjønnsforskning.no. Hun er redaksjonssekretær for Tidsskrift for kjønnsforskning, og vår kontaktperson for Forening for kjønnsforskning.

 

Benedicte Sørum
Seniorkonsulent
benedicte@kilden.forskningsradet.no
22 03 80 85
@benedsor

Benedicte er informasjonskonsulent for kifinfo.no, og har ansvar for Kildens engelske sider.

 

Marie Hulthin
Seniorkonsulent
marie@kilden.forskningsradet.no

Marie jobber med oppdateringen av kvinnehistorie.no og med informasjonsarbeid for Kildens nettsted kjønnsforskning.no.