Andre PhD-kurs

Andre PhD-kurs

Kurs som holdes i 2020:

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen arrangerer doktorgradskurset Technologies are Us: Feminist Perspectives on Posthuman Futures. Dette kurset vil også bli arrangert som nettkurs på samme tidspunkt.

Tid og sted:

23.-25. september ved Universitetet i Bergen eller via nettet.

Frist for å registrere seg er 15.07.2020.


Øvrige kurstilbud:

Forskerskole i radikal tverrfaglighet, Universitetet i Stavanger. 

InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies, Linköping universitet.

Den nasjonale forskerskolen i Norge er tilsluttet forskerskolen InterGender. Alle kurs er åpne for norske deltakere.

Genusforskarskolan, Umeå universitet.

The doctoral programme Gender, Culture, and Society, University of Helsinki.

Graduate Gender Programme, GGeP, Utrecht University.

NOISE, Sommerskole i kjønnsforskning, The Netherlands Research School of Gender Studies (NOG), Utrecht University.