Andre PhD-kurs

Andre PhD-kurs

Kurs som holdes i 2019:

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet arrangerer annet hvert år doktorgradskurset Fornemmelser for kjønn.

Tid og sted:

11.-13. november i Tromsø.


Øvrige kurstilbud:

InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies, Linköping universitet.

Den nasjonale forskerskolen i Norge er tilsluttet forskerskolen InterGender. Alle kurs er åpne for norske deltakere.

Genusforskarskolan, Umeå universitet

The doctoral programme Gender, Culture, and Society, University of Helsinki.

Graduate Gender Programme, GGeP, Utrecht University.

NOISE, Sommerskole i kjønnsforskning, The Netherlands Research School of Gender Studies (NOG), Utrecht University.