Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

Kontaktmøtet for 2020

Årets kontaktmøte holdes i Stavanger 17. september.

Mer informasjon kommer.

Kontaktmøtet for 2019

Kontaktmøtet for 2019 ble holdt i Stavanger 19. september. 

Her finner du mer informasjon om møtet.

I forkant av kontaktmøtet ble det arrangert et åpent møte hvor Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon ble presenteret.

Kontaktpersoner

Ingvil Hellstrand, Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger

Linda Rustad, Kilden kjønnsforskning.no