Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

 

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

Kontaktmøtet for 2018

Mer informasjon kommer

Kontaktpersoner

Merete Lie, institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Linda Rustad, Kilden

Møtereferater

2016

2015

2014

2013

2012