Forskningspolitikk

Forskningspolitikk

04. mai 2010

Tverrfagligheten er en av kjønnsforskningens sterke sider, mener styreleder for Program for kjønnsforskning, Unni Langås. Nå ønsker hun en mye større satsing, slik at flere forskere og nye disipliner kan inviteres inn.

30. april 2010

Under EUs 7. rammeprogram er det utviklet verktøy for å fremme kjønnsperspektiver i forskningen. Men kravet om at forskerne skal bruke disse er fjernet. Er det godt nok? Luisa Prista i EU-kommisjonen håper begge deler kan være på plass i neste rammeprogram.

26. november 2009

I flere av temaene under EUs 7. rammeprogram er det nå større rom for samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver. Dette gjelder temaer som tidligere er sett på som teknologitunge. Forskningsrådets rådgivere Lise Christensen og Bjørg Ofstad har tips til kjønnsforskere med EU-finansiering i kikkerten.

25. august 2009

Seige strukturer og motvillige menn. Det er årsakene til at arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i akademia går så tregt, konkluderer forskeren Jeff Hearn og NIKK-leder Solveig Bergman. Og hva skjer nå når elitetenkningen vinner stadig nytt terreng?

19. desember 2008

Hvordan er det å skrive søknad til EUs forskningsprogrammer? Og hva skjer når du er så heldig at du får finansiering? Tone Hellesund forteller om sine erfaringer med å skrive søknad og koordinere et prosjekt innenfor EUs 6. rammeprogram.

27. mai 2008

Kunnskapsminister Tora Aasland har varslet at hun ønsker nasjonale tiltak for å fremme likestilling i forskning. Men flere forskere advarer nå om at vi vet for lite om årsakene til ulikheter mellom kjønnene. – Likestillingspolitikken innenfor akademia baserer seg på synsing, mener professor Knut Holtan Sørensen. Han etterlyser mer forskning på betydningen av kjønn i akademia.

Sider

Publikasjoner