Norske forskere i utlandet

Norske forskere i utlandet

21. august 2008

Da hun var ved Universitetet i Sheffield opplevde Jorunn Økland det surrealistiske i å undervise i kjønnskritikk som obligatorisk emne, og hvordan kjønnsforskning lett blir salderingspost.

03. juni 2008

Patriarkatet spiller en viktig rolle i å forklare og beskrive balkansk maskulinitet, og patriarkalske begreper om ære kommer ofte til uttrykk i montenegrinske menns fortellinger. Det forteller Elisabet Rogg, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

23. mai 2008

Hanne Cecilie Geirbo opplevde både uvante hierarkiske ordninger og hvordan kjønn kan være et problem når man sykler i mørket, når hun jobbet to år ved en forskningsavdeling i Bangladesh.

07. august 2007

Inntrykkene er mange etter nylig å ha tilbrakt seks måneder som gjesteforsker ved Stanford Universitetet, samt feltarbeid i IT-industrien i Silicon Valley. Dette er et uformelt forsøk på å beskrive noen av observasjonene fra dette oppholdet, først og fremst møtet mitt med andre kvinner, både som forsker og forelder.

Sider