Portretter

Portretter

11. august 2010

Å være eneste mann blant kvinneforskere har aldri vært problematisk for Knut H. Sørensen. Han har større problemer med kjønnsforskeres snakk om «kvinner» og «menn». Og for øvrig mener han at Nobelprisen bør legges ned.

15. januar 2010

Kolleger omtaler henne som en av verdens viktigste forskere på sitt felt. Så hvorfor driver hun og språkvasker engelske tekster på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo?

01. desember 2009

Det fanst fleire måtar å leva eit kvinneliv på enn å bli gift, også på 1800-talet. Og eit annleis liv var ikkje alltid eit liv i forsaking og einsemd. Det viser kunsthistorikar Jorunn Veiteberg i den nye biografien sin om Ambrosia Tønnesen.

04. september 2009

Blikket, rommet og kroppen. Tre viktige ledetråder, ikke bare i kunsthistorikeren Anne Wichstrøms arbeid med kvinnelige kunstnere fra 1850 og fram til 1900, men også i hennes eget liv.

19. mai 2009

Hun har i alle år kjempet for kvinnene aller nederst, de som trøster og bærer. Yrkeskarriere er ikke alt, mener hun. Men selv er professor Kari Wærness fortsatt i full jobb, fylte sytti år til tross.

15. desember 2008

Han så lyset i USA på 1970-tallet. Siden har førsteamanuensis i litteratur Pål Bjørby viet seg til feministisk forskning. Nylig fylte han seksti år.

02. mai 2008

Fleire menn til feltet og meir maskulinitet er noko av det vi kan venta oss når landets første professor i likestillings- og maskulinitetsforsking er tilsett.

25. januar 2008

I 30 år har hun forsket på kjønn, i halvparten av dem i en av norsk kjønnsforsknings topposisjoner. Men det er ikke kjønnspolitikk 60-årsjubilanten Harriet Bjerrum Nielsen brenner aller mest for.

09. januar 2008

Hardt arbeid, dristige valg – og uhelbredelig sceneskrekk – har preget Beatrice Halsaas karriere.

04. juli 2007

– Vi har i altfor liten grad spurt oss hva det har betydd å være mann opp igjennom historien. Det må vi finne ut av! Norges første og mest kjente kvinnehistoriker er klar for nye utfordringer. Og hun gir seg ikke før noen sier «Gabrielsen».

20. februar 2007

Kreativt kaos og maksimalt antall baller i lufta samtidig, kombinert med en mindre kjent sans for byråkrati. Slik bygde Nina Kristiansen opp KILDEN. Nå tar hun farvel.

28. april 2006
Anne-Jorunn Berg er professor ved Høgskolen i Bodø, og har de siste årene vært styreleder for kjønnsforskningsprogrammet i Norges forskningsråd. Hun er dermed en av de mektige i norsk kjønnsforskning. Hun elsker Donna Haraway, maskiner, fotografen Annie Leibovitz, håndball og Tab. Og hennes ungdommelige dannelse var preget av Theresa Charles og folkebibliotekets krimsamling.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Folkvord, Magnhild
Publisert:
2016