Redaksjonen

Redaksjonen

Redaktører

Beret Bråten
Postdoktor-stipendiat
Helsetjenesteforskningen (HØKH)
Akershus Universitetssykehus
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Bråten er i tillegg forsker ved forskningsstiftelsen Fafo og for tiden også tilknyttet Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo
Tlf: 90 95 02 64
beret.braten@ahus.no

Mari Teigen
Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo
Tlf: 23 08 61 00
mari.teigen@samfunnsforskning.no

Redaksjonssekretær

Elin Rekdal Müller
Kilden Kjønnsforskning.no
elin@kilden.forskningsradet.no

Redaksjonsråd

Hege Andreassen
Marit Aure
Hilde Bondevik
Aina Landsverk Hagen
Aase Kristine Lundberg
Stine Bang Svendsen
Kristoffer Chelsom Vogt
Thomas Walle