Nytt om kvinneforskning

Nytt om kvinneforskning

Innhold

Kvinnerett - viktig område innenfor kvinneforskningen. Om kvinnerettslige studier, av Marit Halvorsen

Om forskningsformidling. Rapport fra en studiereise i USA våren 1980, av Mette Janson

Kvinneforskning i India, av Viljay Rukmini Rao

Det kriminelle kjønn, om barnefødsel i dølgsmål, abort og prostitusjon, bidrag til norsk kvinnehistorie, av Anne-Marit Gotaas, Brita Gulli, Kari Melby og Aina Schiøts, omtale av Ida Blom

Minneord om Gunnar Qvist, av Ida Blom