Nytt om kvinneforskning

Nytt om kvinneforskning

Innhold

Nordisk forum for kvinneforskning, av Åse Hiorth Lervik og Bjørg Åse Sørensen

Kvinneforskning i almenpraksis, av Kirsti Malterud

Du skjöna nya vardag, av Tarja Cronberg og Inga-Lisa Sangregorio, omtale av Brita Brandtzæg

China after Mao. Av Godvind Kelkar, omtale av Judith E. Aksnes

Kjønnsmarkedet. Av Øistein Gullvåg Holter, omtale av Åse Rellsve

The role of women as mothers and members of society, in the education of young people for peace, mutual understanding and respect for human rights, av Birgit Brock Utne, omtale av Judith E. Aksnes

Kvinneforsker og/eller medlem i kvinnebevegelsen, av Kari Margrethe Steffensen