Politikkens steder – og kjønnets plass

Politikkens steder – og kjønnets plass

Innhold

Kjønn og politikk, av Hege Skjeie

Om maktutredningene i Norge, Danmark og Sverige og om kvinneforskeres kamp for faglig innflytelse, av Toni Benterud

En kort kommentar om den danske magtudredning, av Annette Borchorst

Fra statsfeminisme og statsfeminister til femokrater? av Janneke van der Ros

Emansipasjon av kvinner hjemme og ute: Misjonsfeminisme og dens mottakelse blant misjonsbevegelse og kvinnebevegelse, av Line Nyhagen Predelli

Samtaler over tid, Kristin Asdal og Brita Brenna

Å koke kaffe på én – eller en annen – spiker. Refleksjoner om likestilling, kvinneperspektiver og kvinneforskning, av Anne Søyland

Fra ubehag til vitenskap. Fra en undersøkelse om fysioterapeuters håndtering av kroppslig nærhet, avTorbjørg Sudmann

Prevensjon som problem og kroppen som aktør. Kroppsliggjøring av struktur og mening, av Joar Svanemyr