Min vei til kvinneforskning

Min vei til kvinneforskning

Innhold

“Min vei til kvinneforskning”. Skisse til en kontekst for de seks påfølgende artiklene, av Gro Hanne Aas

Min vei til kvinneforskningen, av Beatrice Halsaa

Finnes våre kropper i våre hoder? av Jorun Solheim

Finnes en vei mellom kjønnsdogmatisme og kjønnsskeptisisme? av Kjell R. Soleim

Min vei: Kjønn som bilder i hverdagens scenografi, av Merete Lie

“De indre fiender” - kjønn som psykologisk struktur, av Harriet Bjerrum Nielsen

- Jeg savner en diskusjon om implikasjonene av teoriene og begrepene vi bruker i det feministiske forskningsfeltet, Irene Iversen intervjuet av Gro Hanne Aas

Problemet som ikke (vil) finnes, av Cathrine Egeland

Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi, av Halldis Valestrand og Siri Gerrard