Religion og kjønn

Religion og kjønn

Innhold

Kjønn og religion i Europa, av Kari Elisabeth Børresen

Tidlig-kristne reaksjoner på seksuelle forhold mellom kvinner, av Bernadette J. Brooten

Én mann i Kristus: Kjønn og integrasjon i Paulus’ ekklesia, av Jorunn Økland

“Jomfruen som maktene ikke besudlet”. Tanker om kjønn og frelse i den gnostiske teksten i Arkontenes natur, av Ingvild Sælid Gilhus

40 års valfart i Himalaya. Om den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951), av Hanne Havnevik

Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen, av Else Mundal

Den glemte religionsforskningen - med kjønn som viktig kategori og kvinner som viktige aktører, av Katrine Lund Ore

Hellig anoreksi. Førmoderne nevrose eller elitistisk trosbekjennelse? av Monica Wegling