Empirisk forskning etter poststrukturalismen

Empirisk forskning etter poststrukturalismen

Innhold

Kjønn, seksualitet og kroppen, av Teresa de Lauretis

Rommet mellom sitering og dekonstruksjon, av Harriet Bjerrum Nielsen

Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen, av Karen Christensen

Om å riste kategoriene. Poststrukturalistisk inspirasjon i forskning om utdanning og kjønn, eller: Hva man kan lære av sin opponent, av Trine Annfelt

Om kjærlighetsobjekter og empiriske objekter, av Kjell R. Soleim

“Det är svårare att träffa ett rörligt mål:” Om feministisk teori og kvinnors organisering, av Maud Eduards

Queer teori i empirisk forskning: Om erfaring, språk og politikk, av Heidi Eng og Turid Markussen