Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Samstemt selvskaping: Nye fedre i ny økonomi, av Helene Aarseth

Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet, av Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen

Shari’a-råd til diskusjon, av Eli Ferrari de Carli