Åpent nummer

Åpent nummer

Innhold

Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter, av Unni Langås

Toril Mois feminisme: I skjæringspunktet mellom fenomenologi og dagligspråksfilosofi, av Elin Havelin Rekdal

Omsorgen for «andre»: Feminisme, forskjell og ansvarlighet, av Cathrine Egeland og Randi Gressgård

Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet? av Hanne Haavind

Fortellinger om kjønn, makt og kjærlighet. Svar til Hanne Haavind, av Helene Aarseth

Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind, av Ragnhild Steen Jensen