Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Det kjønnssegregerte arbeidslivet – likestillingens snublestein?

Forfatter(e): Solheim, Jorun og Mari Teigen

Artikkelen setter søkelyset på det kjønnsdelte arbeidslivet som forskningsmessig og likestillingspolitisk problemfelt. Hovedtesen er at det norske arbeidslivets kjønnssegregerte strukturer er mangelfullt utforsket og forstått, og forfatterne presenterer noen hypoteser om hva som kan tenkes å være bakgrunnen for dette. Diskusjonen reiser spørsmål knyttet til de senere års utvikling innen norsk og internasjonal feminisme, spesielt når det gjelder forholdet mellom en forskjellsfeministisk og en mer likhetsorientert kjønnsforståelse, og forholdet mellom økonomi og kultur.
Del Del på FacebookTwitter

Publisert i: Tidsskrift for kjønnforskning

Nummer: 3

Utgivelsesår: 2006

Utgiver: KILDEN Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Sider: 16


Del Del på FacebookTwitter
KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no