Rapporter

Kilden har utarbeidet og bidratt til flere rapporter og utredninger med tema om kjønn, likestilling, forskning og akademia. Her er noen av våre seneste publikasjoner.

Politikknotat: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv (PDF)

Politikknotat: Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? (PDF)

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? En kartlegging av norsk forskning fra 2010-2021 (PDF)

Politikknotat: Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre? (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Veien videre (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Arbeidsliv og økonomi (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Vold mot kvinner (PDF)

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling? En kartlegging av norsk forskning (PDF)

Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger. En kartlegging av læringsmål om kjønn og kvinnehelse i utdanningene medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi (PDF)

Vedlegg til rapporten Hva vet vi om kvinners helse? Resultat av litteratursøk fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no (PDF)

Hva vet vi om kvinners helse? Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no (PDF)

Speil, speil på veggen der - hvem er mektigst i landet her? Brosjyre om kjønn og makt i ledelse og næringsliv (PDF)

Women and Gender Equality (GENDER-EQ) - Policy briefs for the Norwegian Research Council (PDF)

Using restructuring to promote gender equality and diversity – a guide for the research sector (PDF)

Omstilling i forskningssektoren - en veileder for likestilling og mangfold (PDF)

Synthesis report on selected structural change initiatives and indicators for monitoring state-of-play and progress (PDF)

National plans and initiatives promoting gender equality and structural change (PDF)

The Nordic region - a step closer to gender balance in research? (PDF)

Likestillingstiltak i forskningssektoren. En kartlegging av BALANSE-relaterte initiativ i Forskningsrådet (PDF)

Tiltak for å styrke og integrere kjønnsperspektiver i forskning (PDF)

Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse (PDF)

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.