Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

24. november 2023

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Når DNA-test viser at pappa ikke er far

29. juni 2023

– Slik lovverket er i dag, finnes det ingen grense for hvor lenge foreldre kan tilbakeholde opplysninger om biologisk foreldreskap, advarer jussprofessor. 

Bonden held på den maskuline farsrolla

10. desember 2019
Farsrolla let mannlige bønder få vere meir aktive omsorgsgjevarar – men berre på måtar som ikkje kjem i konflikt med den tradisjonelle maskuliniteten.

Mor ser ikkje på sæddonor som far til barnet

5. april 2019
Ingen av mødrene i studien til Monica Bjerklund ønskte å kalle donorane for far til sine barn. Dette må barnehagane vere oppmerksame på, seier Monica Bjerklund ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Lovendringer skaper nye kjønnsidealer i Egypt

21. desember 2016
– Kjønnsposisjonene i det egyptiske samfunnet er i endring, sier Monica Lindbekk. Hun mener det utfordrer vår forestilling om et enkelt motsetningsforhold mellom islamisme og feminisme.

Pappakurs gir innsatte nye perspektiver

16. desember 2016
Å bli opptatt av papparollen, kan gi fedre i fengsel lyst til å bli lovlydige, mener Gunnar Vold Hansen.

Innvandrere omfavner fedrekvoten

2. august 2016
Menn fra Sentral- og Sør-Europa liker at fedrekvoten er ferdigforhandlet og selvsagt.

Mer enn bare machomenn i Finnmark

26. november 2015
Menn i Finnmark er opptatt av jakt og fiske, gode naturopplevelser, og det å være en best mulig pappa som tar ut mest mulig pappapermisjon.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

5. mai 2015
Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Barnevernet foretrekker mamma framfor pappa

25. februar 2015
Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

Pappa er viktig for barnas utvikling

2. juli 2014
En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

Færre menn blir fedre

14. juni 2013
Hvordan kan man være både en tilstedeværende forelder og en suksessfull arbeidstager? Dette spørsmålet har norske kvinner stilt siden 1970-tallet. Nå er det mennenes tur.

- Når jeg tar tablett blir jeg sånn jentete

7. september 2012
Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

Ulike rammer for mor og far

15. desember 2009
Vi lever i en kultur som gjør det mulig for fedre å miste kontakten med sine egne barn. Dette handler ikke nødvendigvis om slemme ekskoner eller dårlige fedre, men om at tidligere tiders farsidealer finnes side om side med idealer om likestilt foreldreskap. Det mener sosiolog Knut Oftung.

Kampen for farskap

8. juli 2009
Unge barnløse menn ser for seg at framtidig farskap og familieliv skal være likestilt. Men de regner med å måtte konkurrere med mor om plassen i barnets liv for å få det til.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Brandth, Berit
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.