Forskeren svarer

Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?

20. desember 2017
Vi spør Ingunn Ikdahl, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Kva er kjønnsperspektiv i egyptologi?

15. desember 2017
Vi spør Reinert Skumsnes, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Kva er kjønnsperspektiv i litteraturvitskap?

30. november 2017
Vi spør Marie Nedregotten Sørbø, professor i engelsk ved Høgskulen i Volda.

Hva er kjønnsperspektiver i arbeidsmarkeds­forskning?

24. november 2017
Vi spør Julia Orupabo, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.

Hva er kjønnsperspektiver i migrasjonshelse?

17. november 2017
Vi spør Abdi Gele, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Hva er kjønnsperspektiver i idrettsforskning?

13. november 2017
Vi spør Kari Bø, professor ved Norges idrettshøgskole.

Hva er kjønnsperspektiver i kreftforskning?

13. november 2017
Vi spør Sveinung Wergeland Sørbye, overlege og spesialist i patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Hva er kjønnsperspektiver i sosialt arbeid?

6. november 2017
Vi spør Tone Gunn Stene Kristiansen, førsteamanuensis i sosiologi ved Nord Universitet.

Hva er kjønnsperspektiver i psykologi?

19. oktober 2017
Vi spør Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hva er kjønnsperspektiver i hjerneforskning?

13. oktober 2017
Vi spør Marco Andre Hirnstein, hjerneforsker ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.

Hva er kjønnsperspektiver i sammenliknende politikk?

13. oktober 2017
Vi spør Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og statsviter i tankesmien Civita.

Hva er kjønnsperspektiver i voldsforskning?

6. oktober 2017
Vi spør Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Hva er kjønnsperspektiver i design?

3. oktober 2017
Vi spør Astrid Skjerven, professor i designteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?

19. september 2017
Vi spør Anne Kalvig, professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger.

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

18. september 2017
Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Jakobsson, Hilda & Maria Margareta Österholm (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Sørum, Hanne,Ragnhild Eg & Wanda Presthus
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Vegard Sjurseike Wiborg
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Marthe Sørli Gottschalk
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kaasbøll, Jannike, Sindre Andre Pedersen & Veronika Paulsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Eivind Grip Fjær
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.