Ny ordbok for kjønnsforskning

24. oktober 2017
Har du noen gang lurt på hva interseksjonalitet egentlig betyr? Eller patriarkat? Eller binære motsetninger? En norsk forskergruppe har laget ordbok over kjønnsforskningens begreper.

Jævla homo! utfordrer kjønnsforskerne

17. oktober 2017
Med TV-serien Jævla homo! viser NRK at vi trenger kunnskap om skeive spørsmål. Her bør kjønnsforskerne komme på banen, skriver Elisabeth L. Engebretsen.

Utelatt, men ikke uten muligheter

12. oktober 2017
Debattinnlegg.

Lite forskningsmidler til kjønnsperspektiver

20. september 2017
Det er stor forskjell på hvor mye midler Forskningsrådet bruker på kjønnsperspektiver i forskning på helse, og forskning innenfor innovasjon. Skyldes det mangel på relevans eller kunnskap?

Humaniora evaluert: Høyt nivå, men bør bli mer samfunnsnyttig

6. juli 2017
To store rapporter har felt sin dom over norske humanister denne våren. Kjønnsforskere er skeptiske til nyttetenkningen.

Mennesker med funksjonshemminger har også kjønn

16. juni 2017
Mennesker med nedsatt funksjonsevne studeres sjelden som kjønnede subjekter – det må det skje noe med, mener kjønnsforsker.

Det er tilfeldig hvor kvinner havner i arkivene

7. juni 2017
Hvordan stoffet arkiveres og at det faktisk blir bevart, er viktigere enn å ha egne arkiver for kvinner, mener Gro Hagemann, professor i historie.

Europeisk forskerpris til Hege Skjeie

30. mars 2017
Norsk likestillingspolitikk- og debatt ville ikke vært den samme uten Hege Skjeie, ifølge europeisk statsviterforening, som har tildelt Skjeie pris for hennes forskning på kjønn, likestilling og politikk.

Forsker til Forskningsrådets nye direktør: – Også menn har kjønn

22. mars 2017
Hvorfor er det da kvinner som skal ta ansvar for kjønnsperspektiver i forskning, spør forsker Astri Dankertsen.

Med skeivt blikk på verden

6. januar 2017
Akademisk løsarbeider og skeiv Seoul-sister – Lin Prøitz vil gjøre forskerkarrieren på egne premisser. Det gjør henne blakk, men lykkelig.

Flere vil studere kjønn

5. januar 2017
Fornyet interesse for kjønn både i undervisning og forskning, preger landets universiteter. Kjønnsforskningen utfordres likevel av skarp konkurranse om forskningsmidler.

Aarseth og Orning blir nye redaktører

2. november 2016
De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning er opptatt av å gi forskere mulighet til å tenke og uttrykke seg på norsk. Men de vil også bringe internasjonale debatter inn i en norsk kontekst.

Core-miljøet budsjettvinner

13. oktober 2016
Regjeringen foreslår å opprettholde overføringene til Core, men kutte i midlene til KUN og Likestillingssenteret på Hamar. – Vi vil prioritere andre områder, sier Ronny Røste (FrP).

Forskere med innvendinger mot tellekantsystemet

30. august 2016
Publiseringsindikatoren, eller tellekantsystemet, som den populært kalles, rangerer forskere og regulerer finansiering. Systemet favoriserer internasjonal publisering og flytter fokus fra kvalitet til kvantitet, sier forskerne.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kreft, Anne-Kathrin, Birgitta Niklasson & Ann E. Towns
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.