Sveriges felles diskrimineringslov fungerer svært dårlig, mener forskere

27. januar 2016
Kvinneperspektivet forsvinner ikke når man samler alle diskrimineringsgrunnlag i en lov, sier svenske forskere. Felles diskrimineringslov fungerer derimot svært dårlig av helt andre årsaker.

Dårligere vern for kvinner med ny diskrimineringslov

20. januar 2016
Regjeringens forslag til ny felles diskrimineringslov innebærer en svekkelse av kvinners vern mot diskriminering og en helt ny retning i arbeidet for likestilling, mener forsker.

Hornes likestillingsmelding får stryk av forskere i Likestillingsutvalget

26. oktober 2015
Fravær av klasseperspektiv, manglende forståelse av strukturelle ulikheter og unødvendig strenge grenser for statlig innblanding. Forskerne bak de offentlige likestillingsutredningene er ikke særlig imponert over den blåblå likestillingsmeldingen.

‒ Likestilling er ikke viktig nok. Verken for en rødgrønn eller blåblå regjering.

26. oktober 2015
Det finnes mye god kunnskap om hva slags tiltak som ville skapt mer reell kjønnslikestilling i det ganske land. Så langt har ingen regjering vist vilje til å benytte seg skikkelig av den, mener forskere fra Likestillingsutvalget.

Likestilling gir menn bedre livskvalitet

1. oktober 2015
Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land, ifølge forskning fra Øystein Gullvåg Holter.

Full fart mot et likestilt Agder

21. august 2014
Agderfylkene har i en årrekke vært kjent som en av de minst likestilte regionene i Norge. Det ønsker politikere og næringsliv å gjøre noe med.

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

8. juli 2014
Var det sjølvsagt at kvinner ikkje fekk røysterett i 1814? Ikkje utan vidare, svarar historikar.

Norsk likestillingsmodell fraværende i norsk bistand

17. januar 2014
Til tross for at likestilling har vært et viktig tema i norsk bistand i flere år, eksporterer vi ikke den samme likestillingspolitikken som vi fører her hjemme.

Etnisk norsk målestokk for likestilling

19. november 2013
Norske kvinner skal likestilles. Kvinner med minoritetsbakgrunn skal likestilles for å integreres.

Blå kritikk av likestillingsforskning

11. oktober 2013
‒ Vi forsker oss i hjel, mener Mathilde Fasting fra Civita. ‒ Vi har forsket for lite, svarer Mari Teigen, leder for CORE, det nye kjernemiljøet for likestillingsforskning.  

Når menn skal likestilles i Europa

6. september 2013
En famlende mannsbevegelse vokser frem i Europa, alle er bekymret for at gutter gjør det dårligere enn jenter i skolen, og barnefordeling etter samlivsbrudd er et kontroversielt tema.

Historien om likestillingslandet

7. juni 2013
I løpet av 200 år ble et europeisk ideal om likestilling til en norsk eksportartikkel. Men det var ikke nødvendigvis rettighetskampen som førte frem. Liberalisering av økonomien var vel så viktig, ifølge jubileumsboken Norsk likestillingshistorie 1814–2013.

Styrket diskrimineringsvern i Norge

27. februar 2013
Kjønnslikestillingsloven er modell for utvidelse av diskrimineringsvernet på andre områder. Det har styrket den samlede diskrimineringslovgivningen i Norge.

Prisgitt mannlige slektninger

2. november 2012
Når staten baserer deler av sin lovgivning på religiøse lover, kommer kvinner dårligere ut juridisk. For eksempel kan de bli underlagt mannlige verger.

Fallitterklæringen

26. september 2012
– Norsk likestillingspolitikk har spilt fallitt, oppsummerer Hege Skjeie, leder for den bredeste gjennomgangen av vår likestillingspolitikk noensinne.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.