Migrasjon og innvandring

Utenlandske ektefeller snytt for likestilling

1. februar 2013
Utlendinger som kommer til Norge gjennom ekteskap, er avhengige av å bli forsørget av ektefellen. Forsørgerkravet rammer ofte kvinner hardest.

Homo på rett måte

11. mai 2012
Kva norske byråkratar tenkjer om sex har mykje å seie for kven som slepp inn i landet. For er ein asylsøkjar som har klart å halde homoseksualiteten sin «på vent» i heimlandet ein ekte homoseksuell?

Saknet av mor

2. desember 2011
Når moldovske mødrer forsvinn til utlandet etter arbeid, må andre trå til. Eit feltarbeid i Moldova fekk professor Elisabeth L'orange Fürst til å reflektere over korleis vi ser på mor og far her i landet, samanlikna med ein tidlegare sovjetstat.

Overser kompetanse

23. august 2011
Moderne immigranter føler seg ikke nødvendigvis hjemme i en bestemt nasjon, eller i en bestemt etnisk gruppe. De er i stedet transnasjonale individer, med føtter og røtter i mange ulike land. Men den kompetansen blir ikke nødvendigvis verdsatt.

Den nye middelklassen

29. juni 2011
Dei har høgare utdanning, lever i arrangerte ekteskap og lar barna ta koranskole via Skype. Monica Five Aarset skriv doktoravhandling om den nye middelklassen.

Blir i jobben

27. mai 2011
Såkalla henteekteskap ser ikkje ut til å verka negativt på yrkesaktiviteten til innvandrarkvinner. Det kjem fram i ein ny artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Underbetalte hushjelper

14. desember 2010
Hushjelper faller utenfor avtaler og reguleringer i det norske arbeidslivet, og er derfor i en spesielt sårbar situasjon. Blant annet fordi mange av dem jobber under forhold som beskytter oppdragsgiveren, ikke hushjelpen. Kan minsteprisregulering være en løsning?

Patriarkalsk vold eller ukontrollert innvandring?

16. september 2010
Er tvangsekteskap et innvandringsproblem eller vold mot kvinner og barn? Forsker Anja Bredal mener norske myndigheter ikke helt har klart å bestemme seg.

- Snakk om rase

24. august 2010
Den norske debatten om tvangsekteskap behandler visse norske ungdommer som gruppe, ikke som individer. – Ved å bruke rasebegrepet når man analyserer debatten blir det lettere å se at denne behandlingen er basert på rasetenkning, mener forsker Eileen Muller Myrdahl.

Omsorg på avstand

21. mai 2010
Ecuadorianske mødre som reiser fra barna sine for å jobbe i Spania fortsetter å utøve omsorg på avstand. Sentralt i omsorgsarbeidet er mobiltelefon, internett og en hvitevarebutikk i Madrid.

Meklere og brobyggere

2. mars 2010
Mange store og små konflikter mellom somaliske innvandrere og majoritetssamfunnet kunne vært løst ved hjelp av somaliske ressurspersoner. Det mener Gaudencia Mutema, som sammenligner integrering av somaliere i Norge og USA.

Hvilke barn vil Norge ha?

22. desember 2009
«Vi trenger flere barn!» Norske kvinner oppfordres til å føde tidligere og få flere barn for å hindre befolkningskollaps. Samtidig skaper innvandrernes «mange barn» bekymring. Antropolog Guro Korsnes Kristensen skriver om dette paradokset i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Lover på kollisjonskurs

14. august 2009
En norskpakistaner dør og etterlater seg formue både i Pakistan og Norge. Skal arven fordeles etter norsk, islamsk eller pakistansk lov? Svaret gir seg ikke helt uten videre, ifølge jurist Rukhsana Ashraf, som har forsket på norskpakistanske enker og arv.

Brudegaver i rettssalen

23. juni 2009
I europeisk rett anses kvinner og menn som like parter i ekteskapet, mens land med muslimsk rett gir mann og kone helt ulike rettigheter og plikter. Hvordan slår dette ut når den muslimske brudegaven mahr dukker opp i europeiske domstoler?

Russiske mødre ønskes

26. august 2008
Russiske menn ville jobbe i norsk fiskeindustri, men norske bedriftsledere ønsket russiske mødre. Arbeidsmigrasjon kan forsterke kjønnsstereotypier, mener samfunnsforsker Marit Aure.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.