Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb

15. desember 2022

Over en tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner, skyldes ulik lønn for likt arbeid: – Lønnsgapet på jobbnivå er større enn tidligere antatt, sier likelønnsforsker.

Fant machoholdninger blant kommende finanselite

17. november 2020
– Elevene snakket mye om hva det vil si å være mann og «en av gutta», sier stipendiat Pål Halvorsen. Han har forska på maskulinitet blant videregåendeelever på eliteskoler.

Kvinner mest positive til delt pensjon

1. oktober 2020
Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie.

La oss snakke om likestillingens kår under koronakrisen

22. juni 2020
Likestilling er et hensyn som ofte får vikeplikt i kampen om oppmerksomhet og prioritering. Ikke la det skje denne gangen, skriver Mari Teigen.

Menn tjener mer enn kvinner på kunsten sin

6. september 2018
Inntektsgapet mellom kvinnelige og mannlige kunstnere er større enn i samfunnet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men valg av kunstneryrke og arbeidstid peker seg ut i ny norsk studie.

Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

27. september 2017
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

1. juni 2015
Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

11. desember 2014
Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

Rike gutter konkurrerer mest i økonomiske eksperimenter

12. juni 2014
Hvorfor velger vi som vi gjør? Og er vi født sånn eller blitt sånn? Adferdsøkonomene leter etter svar ved hjelp av penge- og regnoppgaver i laboratorium.

- Klart vi kan jobbe mindre

8. mai 2014
Både finanskrisen og den pågående debatten om sekstimersdagen kan lære av feministisk økonomi, mener forskere. 

Deltid skaper ikke pensjonstapere

22. oktober 2013
Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

Fekk pris for oppgåve om diskriminerande pensjon

18. januar 2013
Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

De forlot kjøkkenbenken og forandret norsk økonomi

29. november 2012
Det skjedde en liten revolusjon i løpet av én generasjon: Norske kvinner gikk fra å være husmødre til å bli yrkesaktive. Dette har hatt stor betydning for norsk økonomi de siste førti årene.

Små ting ‒ store saker

26. oktober 2011
Ved hjelp av tombolaer, kakelodd og foreseggjorte håndarbeid har norske kvinner levert et vesentlig bidrag til oppbyggingen av velferdsstaten. Det hevder sosiolog Bente Blanche Nicolaysen, som forsker på den merkverdige og slitesterke basaren.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.