Prisvinnende artikkel om kvinner og korrupsjon

30. juni 2023

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

Når sannheten forbys

15. april 2020
Angrep på kjønnsforskeres akademiske frihet kan få fatale konsekvenser, skriver Sunniva Folgen Høiskar og Linda Marie Rustad.

– Filosofihistorien er ikke skrevet i stein

20. september 2019
Det er fullt mulig å ta en omkamp om kvinnelige filosofers plass på pensum, mener to professorer i filosofi.

En trussel mot akademisk frihet er en trussel mot kvinners rettigheter

19. november 2018
Akademisk frihet er truet av en autoritær høyrepopulisme både i Europa og Latin-Amerika. Lytt til vår podkast om hvorfor dette er viktig for kvinners rettigheter.

Patricia Hill Collins: – Interseksjonalitet er mer enn en idé

13. november 2018
Både norske og internasjonale forskere bruker interseksjonalitetsbegrepet for å forstå diskriminering og utenforskap. – Husk at det er et verktøy, ikke en abstrakt teori, sier Patricia Hill Collins.

Europeiske kjønnsforskere kjemper mot høyrepopulistiske angrep

26. oktober 2018
Hvordan skal ungarske, polske og svenske kjønnsforskere svare på kritikk og svertekampanjer? Selv fremhever de forskningens egenverdi og kritiske potensial – men møter også kritikerne med humor.

– Kvinner fanges i høyreekstreme miljøer

16. mai 2018
Vold, machokultur og kriminalitet til tross, kvinner er også del av høyreekstreme miljøer i USA. Kvinnene lokkes av løfter om innflytelse, men får lite igjen, mener ekstremismeforsker Kathleen Blee.

Mer likestilt forskerstab ga bedre medisinsk forskning

15. januar 2018
Kvinner bruker oftere kjønnsperspektiver i forskningen sin, viser ny artikkel. En mangfoldig forskergruppe gir bedre og mer konkret kunnskap om verden, mener Mathias Wullum Nielsen.

Kvinnefrigjøring ble business i Afghanistan

4. juli 2017
Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.

Lila Abu-Lughod: Muslimske kvinner trenger ikke reddes

16. mai 2017
Sosialantropolog Lila Abu-Lughod problematiserer «det frie valget» i debatten om hvem som er mest frigjort av sekulære og muslimske kvinner.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

1. juni 2015
Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Toril Moi: Feministisk teori trenger en revolusjon

2. desember 2014
Feministisk teori har blitt så abstrakt at den ikke lenger klarer å si noe om vanlige kvinners liv, mener litteraturprofessor Toril Moi. Begreper som interseksjonalitet er så overteoretiserte at de fjerner oss fra folks faktiske erfaringer. 

Forsker på forfulgte asylsøkere i Norge

13. november 2013
Det som skulle være et seks måneders Erasmus-opphold i Norge, ble for tyrkiske Deniz Akin en mastergrad ved Universitetet i Bergen. Nå har hun fått PhD-stipend og flyttet til Trondheim for å ta doktorgrad.

Sara Ahmed: - Arbeid med mangfold tilslører rasisme

15. mai 2013
Hva gjør du når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.