Voldtekt og overgrep

Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs

3. april 2017
En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av kvinner og minoritetsmenn.

Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

6. mars 2017
Hvorfor er det så få som anmelder en voldtekt? Er rettssikkerhet for voldtektsofre godt nok ivaretatt i Norge? Første episode av Kjønnsavdelingen diskuterer hvordan voldtekt forstås og behandles i Norge.

Pris til oppgave om forebygging av seksualisert vold i DR Kongo

26. januar 2016
Et vestlig utviklingsprosjekt som skal lære kongolesiske soldater å ikke begå seksuelle overgrep, avfeier soldatenes egne forklaringer på problemet. Ikke greit, mener Nora Mehsen, som har skrevet en prisvinnende masteroppgave om temaet.

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

20. august 2014
For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

Hun ville ikke, men han tok på henne likevel

11. mars 2014
Det var ikke voldtekt. Det var en «bagatell». Men mange jenter opplever uønsket beføling som svært alvorlig og krenkende. – Vi mangler gode begreper som kan beskrive og forebygge slike hendelser, mener NOVA-forsker Kari Stefansen.

Hverdagsvoldtektene

8. oktober 2012
Hvert år blir mange sovende, fulle og utslåtte kvinner voldtatt av venner og bekjente. Men de færreste som hverdagsvoldtar noen i Norge straffes for det. 

‒ Voldtekt handler også om sex

6. september 2011
At voldtekt bare dreier seg om makt og ikke om sex, er en overforenkling, som i verste fall gjør ting vanskeligere for ofre for seksualisert vold. Det hevder Linda Alcoff, filosof og nyslått æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Kan kvinner valdta menn?

29. august 2011
Har ein mann sex med ei kvinne som ikkje vil, blir kvinna eit overgrepsoffer. Kva om kvinna ville, og ikkje mannen? Kva blir mannen då? Slike spørsmål strir dei med, mennene sosialantropolog Rannveig Svendby har intervjua til masteroppgåva si.

«Ikkje akkurat eit uskuldig offer»

23. november 2010
− Skam og risiko er kjernepunkt når valdtekt blir diskutert i amerikanske medier. Merksemda blir konsentrert kring det offeret gjer, og ikkje på overgriparen sitt ansvar, seier samfunnsgeograf Anne Bitsch. 

Ubrukt bevismateriale i voldtektssaker

10. september 2010
Medisinske bevis i voldtektssaker kan øke sjansen for domfellelse. Allikevel unnlater politiet ofte å benytte det materialet som er sikret på overgrepsmottak. Hva bestemmer om politiet benytter seg av dette eller ikke?

Begjærets grenser

7. mai 2010
Sør-Afrika, postapartheid: En professor anklages for seksuell trakassering mot en farget student og mister jobben. Datteren hans gruppevoldtas av svarte menn. Skal Vanære leses som J. M. Coetzees oppgjør med det nye Sør-Afrika, eller har nobelprisvinneren noe annet å si oss om voldtekt, begjær og empati?  

Overgrepene vi ikke snakker om

7. april 2010
Ordet «overgriper» får de aller fleste av oss til å se for oss en mann. Men også kvinner forgriper seg seksuelt.  

Med kroppen som våpen

18. mars 2010
Voldtektsleire, seksuell tortur, gjengovergrep. Under krig blir noen menn til brutale overgripere. Mange har spurt seg hvorfor. Psykolog Inger Skjelsbæk vil spørre overgriperne selv.

Mannlighetens utfordrere

5. januar 2010
Vårt tradisjonelle syn på mannlighet åpner for at overgrep også mot menn kan finne sted, mener Torbjørn Herlof Andersen. Han har forsket på menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vil vise hva som gjør dem i stand til å mestre de vonde erfaringene.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Jacobsen, Jørn
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Langford, Malcolm, Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (eds.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.