Voldtekt og overgrep

Mellom barken og huden

30. mars 2020
Myter om forvandling og voldtekt

Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

18. februar 2020
Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

Vi trenger mer kunnskap om seksuell vold mot jenter og kvinner i afrikanske land

24. september 2019
Seksuell vold er både et menneskerettsproblem og et kvinnehelseproblem. Det er behov for forskning på strategier som kan endre normer for kjønnet vold og makt, skriver forskeren Cynthia Wangamati.

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

12. september 2019
I Norge og Europa kjemper aktivister for å endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke. Dette vil verken endre eller løse noe særlig av problemet, mener forskere.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

23. oktober 2018
Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs

3. april 2017
En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av kvinner og minoritetsmenn.

Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

8. mars 2017
Hvorfor er det så få som anmelder en voldtekt? Er rettssikkerhet for voldtektsofre godt nok ivaretatt i Norge? Første episode av Kjønnsavdelingen diskuterer hvordan voldtekt forstås og behandles i Norge.

Pris til oppgave om forebygging av seksualisert vold i DR Kongo

26. januar 2016
Et vestlig utviklingsprosjekt som skal lære kongolesiske soldater å ikke begå seksuelle overgrep, avfeier soldatenes egne forklaringer på problemet. Ikke greit, mener Nora Mehsen, som har skrevet en prisvinnende masteroppgave om temaet.

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

20. august 2014
For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

Hun ville ikke, men han tok på henne likevel

11. mars 2014
Det var ikke voldtekt. Det var en «bagatell». Men mange jenter opplever uønsket beføling som svært alvorlig og krenkende. – Vi mangler gode begreper som kan beskrive og forebygge slike hendelser, mener NOVA-forsker Kari Stefansen.

Hverdagsvoldtektene

8. oktober 2012
Hvert år blir mange sovende, fulle og utslåtte kvinner voldtatt av venner og bekjente. Men de færreste som hverdagsvoldtar noen i Norge straffes for det. 

‒ Voldtekt handler også om sex

6. september 2011
At voldtekt bare dreier seg om makt og ikke om sex, er en overforenkling, som i verste fall gjør ting vanskeligere for ofre for seksualisert vold. Det hevder Linda Alcoff, filosof og nyslått æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Kan kvinner valdta menn?

29. august 2011
Har ein mann sex med ei kvinne som ikkje vil, blir kvinna eit overgrepsoffer. Kva om kvinna ville, og ikkje mannen? Kva blir mannen då? Slike spørsmål strir dei med, mennene sosialantropolog Rannveig Svendby har intervjua til masteroppgåva si.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.