Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Sjefen for kjønnsforskninga i Oslo

Den nye sjefen for landets største kjønnsforskningsmiljø vil slåss for muligheten til å tenke lange tanker.

(27.05.2015) Les mer

Aktuelt

Mener kvinner i Vesten kan bli klimatapere

Det er ikke bare kvinner i utviklingsland som rammes av klimaendringene. Kvinner i Vesten er også utsatt. Det mener forsker Gotelind Alber, som vil ha kjønnsperspektiv inn i klimapolitikken.

(19.05.2015) Les mer

Skjulte historier om sex og kjønn fram i lyset

I Skeivt arkiv ligger skjulte historier om sex og grensesprengende kjønnsoverskridelser og bare venter å bli forsket på.

(18.05.2015) Les mer

Staten straffa tyskarjentene utan lov og dom

Medan det offisielle Noreg smykka seg med å stille krigsforbrytarar for retten i rettsoppgjeret, vart dei såkalla tyskertøsene straffa utan lov og dom, sjølv om dei ikkje hadde gjort noko kriminelt.

(12.05.2015) Les mer

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

(05.05.2015) Les mer

Unge kvinner er dobbelt så utsett for netthets som menn

Kvinnelege journalistar mellom 25 og 35 år får dobbelt så mykje sjikane og truslar som sine mannlege kollegaer i same alder. Hetsen er eit demokratisk problem, hevdar forskar.

(30.04.2015) Les mer

Publisert

Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest

Til tross for konsensus blant forskere og eksperter om at kontantstøtten bør avvikles og fedrekvoten styrkes, har de folkevalgte så langt ønsket å beholde kontantstøtten, og kutte i fedrekvoten.


Kvinder, Køn & Forskning 1. 2015. Gender Dynamics. Chinese-Nordic Perspectives

Nyeste utgave av Kvinder, Køn & Forskning har særlig fokus på kinesiske, danske og nordiske perspektiver. Familie, velferd og likestilling tematiseres, såvel som korrupsjon, konsumerisme og bærekraft.


Military Women: The Achilles Heel in Defence Politics?

Boken Militære kvinner - forsvarets akilleshæl?, er nå oversatt til engelsk.


Søkelys på arbeidslivet 1-2.2015

I nyeste utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet kan man blant annet lese om hvorfor det er så få kvinner på toppen av norsk næringsliv, og en artikkel som belyser om korttidsfraværet samvarierer med kjønn, alder, omsorg for barn, utdanning og yrke på samme måte som langtids-fraværet.


Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv

I denne boka presenterer forfatterne den første brede undersøkelsen av virkningene av det norske lovkravet om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer. Målet med boka er å bidra til analyse, kunnskap og refleksjon om betingelsene for likestillingsutvikling i næringslivet og om kjønnskvotering som likestillingspolitisk virkemiddel.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no