Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Personlige assistenter utfordrer likestillingen

Personlige assistenter gir funksjonshemmede større frihet. Men det kvinnedominerte yrket, hvor assistentene helst bør være usynlige og ufaglærte, kan utfordre likestillingen, hevder forskere bak ny studie.

(26.01.2015) Les mer

Aktuelt

Lettare for menn å bli toppforskarar

Det skal mykje til for å bli ein forskar i toppklassa. I praksis er det ofte lettare for menn enn for kvinner å oppfylle krava, hevdar forskar.

(20.01.2015) Les mer

Fekk pris for masteroppgåve om intersex

Ingrid Dønåsen fekk pris for beste masteroppgåve med kjønnsperspektiv ved Universitetet i Oslo i 2014.

(19.01.2015) Les mer

Forventer mer av kvinnelige pårørende

Helsepersonell og andre tjenesteytere forventer mer av kvinnelige enn av mannlige pårørende. Kvinnene forventer også mer av seg selv.  

(15.01.2015) Les mer

Homofile presses til åpenhet i mediene

Homofile, lesbiske og skeive må bruke sitt eget privatliv som brekkstang for å få plass i mediene.

(13.01.2015) Les mer

Misjonskvinner vart grasrotfeministar

Misjonskvinnene på 1800-talet vart føregangskvinner for den moderne kvinnefrigjeringa – mot si eiga vilje.

(08.01.2015) Les mer

Publisert

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeidet mellom foreldre som bur kvar for seg fungerte betre når dei hadde delt bustad enn når barna budde mesteparten av tida hos ein av foreldra, viser denne rapporten.


Kroppen min : andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv

Denne rapporten undersøkjer kva rolle kropp, seksualitet og intimitet har i relasjonen mellom arbeidsleiar og assistent i samband med borgarstyrt personleg assistanse (BPA).


Evidence of systematic bias in sexual over- and underperception of naturally occurring events : a direct replication of Haselton (2003) in a more gender-equal culture

Kvinner og menn misforstår ofte kvarandre sine signal på seksuell interesse, sjølv i kjønnslikestilte Noreg. Det kjem fram i denne artikkelen.


Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget

Denne artikkelen undersøkjer kva for erfaringar elevar som identifiserer seg som lesbiske og homofile har frå deltaking i kroppsøvingsfaget.


Motherhood, agency and sacrifice in narratives on female migration for care work

Ei vanleg oppfatning er at kvinner migrerer fordi dei ikkje har noko val, medan menn migrerer i jakta på eit betre liv. Så enkelt er det ikkje, ifølgje denne artikkelen.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no