Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Miljøpartiet De Grønne er ikke gode nok på kjønn og likestilling

Miljøpartiet De Grønne har potensiale for å utvikle en grønn, feministisk politikk. Men det krever større bevissthet rundt kjønn og likestilling, ifølge professor.

(30.06.2015) Les mer

Aktuelt

Norske treningsblogger: Sunt fokus på helse, eller spiseforstyrrelse i forkledning?

Akkurat passe tynn, muskuløs, feminin og sterk skal den ideelle kvinnekroppen være, ifølge norske fitnessbloggere. Men spise- og treningsregimene er så strenge at de nesten ikke klarer å følge dem selv.

(29.06.2015) Les mer

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(23.06.2015) Les mer

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

(15.06.2015) Les mer

Norske forskere: ‒ Vi bruker mus av begge kjønn

Norske forskere tester mus av begge kjønn i forskningseksperimentene sine, men finner ikke så veldig store kjønnsforskjeller. 

(15.06.2015) Les mer

Pris til oppgave om islam og feminisme

Ilham Skah har vunnet Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske Blindern-studenters forhold til religion, politikk og feminisme.

(12.06.2015) Les mer

Publisert

Maternal and neonatal mortality in rural south Ethiopia: Comparing mortality measurements and assessing obstetric care

Selv om mødredødeligheten har blitt mindre i Afrika de siste 25 årene, er dette et av tusenårsmålene som flere land har problemer med å nå. Den viktigste av flere essensielle strategier for å få ned mødredødelighet er å fokusere på fødselen og gi god fødselsomsorg nær kvinners hjem.


Clinical and brain structural features of borderline personality disorder

Denne studien av kvinner med ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF), viste redusert tykkelse av hjernebarken i hjerneregioner som er viktige for evnen til sosialt samspill. I disse regionene var det slik at jo tynnere hjernebarken var, jo større vanskeligheter opplevde pasientene med å kunne identifisere og beskrive følelser. Funnene styrker antagelsen om at redusert evne til sosialt samspill er sentralt ved UPF, og indikerer at pasienter med lidelsen har hjerneforandringer som samsvarer med slike vansker.


Functioning, self-rated health, mortality and exercise in the oldest old community-dwelling Norwegian women.

En gruppe eldre kvinner ble fulgt i en periode på 14 år. Studien undersøkte endringer i gange, balanse, muskelstyrke, hjelpebehov og helse over denne tidsperioden og undersøkte risikofaktorer for å dø og for å få funksjonsproblemer. Funnene i avhandlingen viser nødvendigheten av å opprettholde styrke, balanse og gangfunksjon når man blir eldre for å kunne leve et langt og aktivt liv.


Kjønn og næringsliv i Norge

Denne boken bidrar med forskningsbasert kunnskap om tematikk forbundet med kjønn og næringsliv. Flere av de mest erfarne norske forskerne i feltet bidrar i boken. Forfatterne trekker i sine kapitler opp sentrale trekk ved fagutviklingen, samtidig som de viser til dagsaktuelle problemstillinger. Med ulike faglige perspektiver og ulike metodiske tilnærminger belyser boken et bredt sett av problemstillinger knyttet til entreprenørskap, eierskap, ledelse og styreverv.


Likestilling og likeverd i barnehagen

Boken trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no