Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Kan en robot være en god mor?

Møter mellom mennesker og roboter i science fiction viser hvordan grensene for det menneskelige utfordres i vår egen tid, mener forsker.

(26.03.2015) Les mer

Aktuelt

Elsyklar til folket gir meir sykling

Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

(24.03.2015) Les mer

Kvinnelige regissører: Fra kunstnere til amatører

Norge var en gang «the land of female directors». Men så forsvant de. En ny studie viser hvordan kvinnelige norske regissører ble satt på sidelinjen av et lite, fransk ord.

(19.03.2015) Les mer

– Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

(17.03.2015) Les mer

Foreldra gir ikkje garden til odelsjenta

Oppfatninga om at gutar har eit «traktorgen» bidreg til å ekskludere kvinner frå landbruket.

(13.03.2015) Les mer

Klassebakgrunn påvirker kvinners sykefravær

Å være mor og arbeidstaker er tyngre for kvinner i arbeiderklassen enn i middelklassen, viser ny studie.

(10.03.2015) Les mer

Publisert

Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences

Kunnskap om seksualitet og seksuell orientering bør inkluderes i fødselsomsorgen, spesielt i utdanning av jordmødre. Det er konklusjonen i denne avhandlingen om lesbisk foreldreskap.


Work and families: four essays in applied microeconomics

Hvordan påvirker familielivet arbeidslivet, og omvendt? I denne avhandlingen kan man blant annet lese om effekten av tidligpensjon på ektefelles pensjonsalder.


Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning

Denne avhandlingen beskriver hvordan skandinaviske kvinne- og kjønnshistorikere har forklart sin tilhørighet over en periode på tretti år, på kvinnehistoriske møter, forskningspolitiske konferanser og i tidsskrifter for kvinne- og kjønnsforskning.


Effects of e-bikes on bicycle use and mode share

Tilgang på elsykkel gjør at folk sykler mer og lenger. Effekten er størst for kvinner.


Skeiv på bygda. KUN-rapport 2015:2

Ungdomstiden, og særlig årene på ungdomsskolen, er krevende for lhbt-personer som vokser opp på landsbygda og i mindre byer i Norge.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no