Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

LIKESTILLINGSUTVALGET

Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold

Fra formelle til reelle rettigheter – minoritetskvinners diskrimineringsvern

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

Var det sjølvsagt at kvinner ikkje fekk røysterett i 1814? Ikkje utan vidare, svarar historikar.

(08.07.2014) Les mer

Aktuelt

Pappa er viktig for barnas utvikling

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

(02.07.2014) Les mer

Surrogati lager hierarki mellom ulike typer morsroller

Ulike typer kvinner utfører de ulike typene morsroller som surrogatipraksisen skaper. De privilegerte blir de sosiale mødrene, de underpriviligerte står for egg og graviditet, ifølge svensk forsker.

(30.06.2014) Les mer

Den uutforskede næringslivsmannen

Næringslivshistorien har studert menn i all sin tid, uten å reflektere over at det er nettopp menn de studerer.

(26.06.2014) Les mer

Sexkjøpsloven rammer innvandrede kvinner

Med fokus på menneskehandel har bekjempelse av prostitusjon fått høyere status i politiet. Men det er ikke prostitusjon som sådan de går etter, det er de utenlandske kvinnene.

(25.06.2014) Les mer

Sinte hvite arbeidsløse menn

For å forstå hvorfor sinte hvite menn tiltrekkes av det ekstreme høyre, må vi forstå deres følelse av berettigelse og tap av privilegier, mener professor Michael Kimmel.

(18.06.2014) Les mer

Publisert

Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre

Kva meiner vi med likestilling og kvifor skal vi ha det? Det spør denne boka, som rettar seg mot pedagogar i skule og barnehage.


Kvinnor och män i offentlighetens ljus

Denne boka viser at mannlege politikarar får meir plass til å fremje politiske saker i media enn kvinnelege politikarar.


The role of maladaptive perfectionism in suicide

Parvin Kiamaneshs avhandling undersøkjer kva det er som gjer at perfeksjonistiske menn, som verken har oppsøkt psykisk helsevern eller gjort sjølvmordsforsøk, tek livet av seg.


Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV) : associations between perpetrator substance use and physical IPV

Denne artikkelen viser at kvinner med innvandrarbakgrunn og trygdemottakarar er overrepresentert ved norske krisesenter. Det er klar samanheng mellom rus og fysisk vald.


Violence against women in the childbearing period : women's and men's experiences

Støtte frå mor er noko av det aller viktigaste for gravide kvinner som blir utsett for partnervald. Det kjem fram i Kristin Hålands doktoravhandling.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Internasjonalt

Å jobbe sammen med forskere fra hele Europa fikk Tone Hellesund til å se norsk kultur med nye øyne.

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no