Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

LIKESTILLINGSUTVALGET

Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold

Fra formelle til reelle rettigheter – minoritetskvinners diskrimineringsvern

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

(16.09.2014) Les mer

Aktuelt

Maskulin bilisme gjør veien utrygg for syklister

Mannlige bilister bruker vold og aggressivitet for å kreve og hevde sin plass i trafikken på bekostning av syklister og fotgjengeres sikkerhet, ifølge svensk forsker.

(11.09.2014) Les mer

Barn av innvandrere velger likestilling

De norsk-pakistanske døtrene har vokst opp med hjemmeværende mor i kjønnstradisjonelle hjem. Men det å jobbe er en selvfølge for dem. Også etter at de får egne barn.

(09.09.2014) Les mer

Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere

De jobbet i finansbransjen i London, men hoppet av karrieren og ble mamma på heltid i Norge. Vel å merke for å være sammen med barna, ikke for å stelle hus og mann.

(04.09.2014) Les mer

Det kvinner vil ha?

Da såpeprodusentene skjønte at argumenter om skjønnhet traff bedre enn renslighet, gikk såpesalget i været.

(28.08.2014) Les mer

Derfor har Norge høyere fødselstall enn Europa

Det er ikke bare fordi nordmenn stoler på velferdsstaten at vi har høyere fødselstall enn resten av Europa. Vi ser heller ikke for oss at det gode livet kan leves uten barn.

(26.08.2014) Les mer

Publisert

Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? - Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre

Menn som gjør mye husarbeid i eget hjem, er mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn menn med en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen gjør mest, ifølge denne artikkelen.


Bulletine 2.2014

Høstens utgave av BULLETINE er klar. Her presenteres nye forskningsprosjekter av både nasjonal og internasjonal karakter, blant annet Egypt og Polen.


Maternal emotional distress and early mother-infant interaction: Psychological, social and nutritional contributions

Mødres emosjonelle plager rett etter fødsel kan ha uheldig virkning på barnets utvikling. Denne doktoravhandlingen ser på forhold i svangerskapet som kan ha betydning for mors emosjonelle tilstand.


Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet - et marginalt problem?

Asylsøkere og personer uten lovlig opphold i Norge er overrepresentert i kriminalstatistikken. Overrepresentasjonen synker imidlertid betraktelig når man tar høyde for kjønn og alder.


Risk factors for jumper’s knee

Gutter har tre til fire ganger høyere risiko for å utvikle "jumper's knee" sammenliknet med jenter. Talentfulle gutter er mest utsatt.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kalender

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no