Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Sjekkeekspertene - fra sjåvinisme til selvhjelp

Før tilbød de menn tips og triks for å få damer til sengs. Nå selger sjekkeindustrien selvhjelp.

(03.03.2015) Les mer

Aktuelt

Barnevernet foretrekker mamma framfor pappa

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

(25.02.2015) Les mer

Vikingkvinnene som forsvann

Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

(25.02.2015) Les mer

– Vi må slutte å eksotisere Kina

Denne våren er Senter for tverrfagleg kjønnsforsking med på å arrangere eit PhD-kurs i Shanghai. Dei opplever at potensielle kandidatar let vere å søke fordi dei ser på Kina som for framandt og eksotisk.

(19.02.2015) Les mer

– Au pairar er underbetalte hushjelper

Norske styresmakter kallar au pair-ordninga for kulturutveksling. I realiteten er au pairane profesjonelle hushjelper med ei løn ned mot 69 kroner i timen, hevdar forskarar.

(17.02.2015) Les mer

Kvinnelige surfere blir redusert til dekor

Surfekulturens ønske om å være opprørsk og alternativ går ut over kvinnene i sporten.

(13.02.2015) Les mer

Publisert

Menn som ikke liker karrierekvinner : hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse

Norske studentar vurderer karrieremenn og karrierekvinner ulikt, ifølgje denne rapporten. Dei synest "Hanna" er ein dårlegare leiar enn "Hans", sjølv om den einaste forskjellen er namnet.


Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction

I denne avhandlingen brukes science fiction-sjangeren for å diskutere hvordan ideer om "det menneskelige" blir etablert og forhandlet i populærkulturen.


Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid

Norsk-pakistanske kvinner som har vakse opp med heimeverande mødrer, vel ikkje naudsynleg å vere heime med sine eigne barn. Det kjem fram i denne artikkelen.


Gender and Material Culture. Women in Medieval Bergen. A Contextual Analysis of Gender-Related Artefacts from Bryggen in Bergen, 1170–1476

Arkeologiske spor tyder at det kontinuerlig var kvinner til stede på Bryggen i Bergen i middelalderen. Det ble imidlertid færre av dem etter opprettelsen av Hanseatiske kontor i 1360-årene.


Barnevernets forståelse av farskap

Ifølgje Anita Skårstad Storhaugs avhandling legg ikkje barnevernet same vekt på relasjonen mellom far og barn, som mor og barn. Det inneber at far kan bli sett på sidelinja i arbeidet med familien.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no