Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Kjempar om det muslimske kvinneidealet

For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre kvinners rettar og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

(23.04.2015) Les mer

Aktuelt

Korleis eit fagfelt vart til

Da forskar Dunja Blažević spurde kvinnehistorie-nestor Ida Blom om korleis det var å vere kvinnehistorikar på 1970-talet, fekk ho følgjande svar: Vi visste ingen ting om kvinners historie.

(17.04.2015) Les mer

Er Forsvaret klare for kvinneleg verneplikt?

Det finst framleis ein viss skepsis mot kvinnelege soldatar i Forsvaret. No som det første kullet med vernepliktige kvinner kjem, må det endringar til, ifølgje forskar.

(07.04.2015) Les mer

Elsyklar til folket gir meir sykling

Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

(26.03.2015) Les mer

Kan en robot være en god mor?

Møter mellom mennesker og roboter i science fiction viser hvordan grensene for det menneskelige utfordres i vår egen tid, mener forsker.

(24.03.2015) Les mer

Kvinnelige regissører: Fra kunstnere til amatører

Norge var en gang «the land of female directors». Men så forsvant de. En ny studie viser hvordan kvinnelige norske regissører ble satt på sidelinjen av et lite, fransk ord.

(19.03.2015) Les mer

Publisert

Somatechnics 1.2015. The Ethics of Biomedical Tourism

Postdoktor på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved universitetet i Bergen, Donna McCormack, er medredaktør på denne utgaven av tidsskriftet som tematiserer etikk og biomedisinsk turisme.


Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings

Tre år gamle barn av mødrer som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet viste fleire symptom på angst enn syskena deira som ikkje hadde blitt eksponert for det same.


Hearts and roofs : family, belonging, and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway

Monica Five Aarset undersøkjer familieliv blant høyt utdanna etterkomarar av innvandrarar frå Pakistan og India i si doktorgradsavhandling


Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge : en kunnskaps-gjennomgang

Denne rapporten viser at innvandrarmenn blir oftare diskriminert enn innvandrarkvinner.


Sosiologi i dag 1.2015

Miljøsosiologiske analyser av dagens samfunn er temaet for denne utgåva av tidsskriftet.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no