Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Hvor ble det av den metroseksuelle mannen?

Da den utseendefikserte metroseksuelle mannen truet norske menns identitet grep de til krigsromantikk, humor og øl, ifølge ny forskning. Nå er det retro-mannen som gjelder.

(18.12.2014) Les mer

Aktuelt

Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

Diskriminering i tilsettingar grunna kjønn og etnisk bakgrunn kan forsterke den eksisterande segregeringa i arbeidslivet, ifølge forskar. Dei som vel utradisjonelle utdanningar for sitt kjønn kan ha vanskelegare for å få jobb.

(17.12.2014) Les mer

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

(11.12.2014) Les mer

Kjønnsforskarar svarer på Mois kritikk av feministisk teori

Ei komplisert språkdrakt fråkjenner ikkje ein teori all verdi, seier Cathrine Egeland. For mykje teoretisering støyter vekk empirisk orienterte forskarar, hevdar Julia Orupabo.

(09.12.2014) Les mer

Toril Moi: Feministisk teori trenger en revolusjon

Feministisk teori har blitt så abstrakt at den ikke lenger klarer å si noe om vanlige kvinners liv, mener litteraturprofessor Toril Moi. Begreper som interseksjonalitet er så overteoretiserte at de fjerner oss fra folks faktiske erfaringer. 

(02.12.2014) Les mer

Pris til artikkel om Jesus og maskulinitet

Teolog Halvor Moxnes fekk prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for sin studie av kristen maskulinitet.

(21.11.2014) Les mer

Publisert

Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet

Denne boka gir eit oppdatert bilde av det norske likestillings-paradokset, den motstridande samanhengen mellom ein likestillingsorientert velferdsstat og ein kjønnsdelt arbeidsmarked.


Like rettigheter - ulike liv : rettslig kompleksitet i et kvinne- barne- og innvandrer-perspektiv

Denne boka tek for seg den rettslege kompleksiteten knytt til omsynet til barnets beste, retten til sjølvbestemming, likestilling og ikkje-diskriminering i samfunnet.


Sosiologisk tidsskrift 4.2014

Artiklane i denne utgåva handlar om bruk av omgrepet interseksjonalitet i empirisk forsking og om samanhengen mellom kjønn og diskriminering på arbeidsmarknaden.


Fathers’ mental health and child development : the predictive value of fathers’ psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children

Anne Lise Kvalevaags doktoravhandling finn ein samanheng mellom psykiske problem blant fedrar i svangerskapet og atferdsvanskar blant barna deira.


Kjønnskvotering, styrekarrierer og makt

Eit stort fleirtal av styremedlemma i allmenne aksjeselskap mistar sine verv i over tid. Dette skjer noko raskare for kvinner enn for menn, ifølgje denne artikkelen.

Julehilsen fra KILDEN

I år ønsker KILDEN alle sine lesere God jul og godt nytt år ved å støtte Utviklingsfondets arbeid for å styrke kvinners stilling i verden.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no