Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid

Er mer makt til velgerne bra for kvinnelige politikere?

Mer vekt på personstemmer ved valg vil føre til økt personfokus i politikken. Så sant kvinner klarer å være like synlige som menn, vil ikke personfokuset føre til kjønnsforskjeller, mener forskere.

(23.10.2014) Les mer

Aktuelt

Mannens fulltidsjobb er ikke oppe til forhandling

Den moderne mannen har blitt pappa med stor P, og kvier seg ikke for å støvsuge innimellom. Men det er ikke hans ansvar at kona må jobbe mindre for at familielivet skal gå opp.

(20.10.2014) Les mer

Nye familieformer på kant med loven

Stefedre, medmødre og surrogater utfordrer den tradisjonelle kjernefamiliens grenser. For hva er egentlig en familie?

(15.10.2014) Les mer

Nye muligheter for indiske kvinner

Når norske medier skriver om kvinner i India, handler det gjerne om voldtekter, eller om jenteunderskudd som følge av selektive aborter og dårlige levekår for jenter. Men midt i dette lever millioner av kvinner vanlige liv.

(10.10.2014) Les mer

Tromsø-professorer blir nye redaktører for Tidsskrift for kjønnsforskning

– Vi vil ha forskere fra flere fag på banen, ikke bare humanister og samfunnsvitere, melder Siv Ellen Kraft og Anne Britt Flemmen, som snart overtar redaktørskapet for Tidsskrift for kjønnsforskning.

(07.10.2014) Les mer

Online dataspill tvinger kvinner inn i skapet

Kvinner skjuler at de er kvinner for å unngå trakassering i spillverdenen, og i livet utenom.

(30.09.2014) Les mer

Publisert

Economic Conditions and Family Policy: Child and Family Outcomes

Denne avhandlingen ser på hvordan kvinners arbeidstilbud påvirkes av to familiepolitiske reformer i Norge. Den tar også for seg tidlige livsvilkår for barn og ser på hvordan dette påvirker barn senere i livet.


Teen Fertility and Family Planning

Avhandlingen ser blant annet på hva selvbestemt abort har hatt å si for andelen kvinner som blir mødre i tenårene, og for familiestørrelse generelt.


Modern Men. A Norwegian 30-Year Longitudinal Study of Intergenerational Transmission and Social Change

Denne avhandlingen følger opp et aksjonsforskningsprosjekt fra 70-tallet hvor begge ektefeller jobbet deltid og delte likt på husarbeid og omsorgsarbeid. De av sønnene deres som i dag er gift og har barn, har ikke videreført foreldrenes radikale arbeidsfordeling.


Likestilling i forsvaret

Hva kan jentene som nå innkalles til førstegangstjeneste vente seg i det som til nå har vært en mannsdominert og maskulin kultur?


Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

I denne avhandlingen diskuteres mediedebattene rundt surrugati, kjønnsnøytrale ekteskap og om stefamilier.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no