Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid

Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet

Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i ny doktorgrad. 

(30.10.2014) Les mer

Aktuelt

Sak om kronisk utmattelse (ME) nådde til topps

KILDENs sak om ME får hederlig omtale i Forskning.no sin årlige kåring av god forskningsjournalistikk og forskningsformidling.

(30.10.2014) Les mer

Utmerkelse for bok om lesbiske kvinner i Kina

Elisabeth L. Engebretsens bok om skeive kvinner i Kina er språklig rik og dypt engasjerende, ifølge juryen til den amerikanske Ruth Benedict Book Prize.

(29.10.2014) Les mer

Kvinnelig polar-pioner ærekrenket i roman

I 1939 var den unge geologistudenten Brit Hofseth med på en ekspedisjon til Grønland. To år senere publiserte en av reisekameratene en roman hvor en kvinnelig botaniker benytter anledningen til å i tur og orden forføre mennene på en lignende reise. Fortsatt blandes fiksjon og virkelighet i minnet om Brit Hofseth.

(28.10.2014) Les mer

Er mer makt til velgerne bra for kvinnelige politikere?

Mer vekt på personstemmer ved valg vil føre til økt personfokus i politikken. Så sant kvinner klarer å være like synlige som menn, vil ikke personfokuset føre til kjønnsforskjeller, mener forskere.

(23.10.2014) Les mer

Mannens fulltidsjobb er ikke oppe til forhandling

Den moderne mannen har blitt pappa med stor P, og kvier seg ikke for å støvsuge innimellom. Men det er ikke hans ansvar at kona må jobbe mindre for at familielivet skal gå opp.

(20.10.2014) Les mer

Publisert

For barna og samfunnet. Psykologi, barneoppdragelse og sosialpolitikk i Norge, ca. 1900–1975

Hvordan har psykologiske forståelser av barn formet barndom og familiepolitikk?


Statens bemanning: Europeiske maskulinitetsidealer og det nye Norge

Perioden rundt 1800 var en en avgjørende tid for et endret maskulinitetsbegrep i Europa. Norske tolkninger hadde imidlertid en egen vri ettersom de idealiserte den norske mannen som røff, usofistikert og naturlig.


Kjønn, lønn og barn - hva betyr barn for timelønnsnivået til kvinner og menn?

Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn.


Economic Conditions and Family Policy: Child and Family Outcomes

Denne avhandlingen ser på hvordan kvinners arbeidstilbud påvirkes av to familiepolitiske reformer i Norge. Den tar også for seg tidlige livsvilkår for barn og ser på hvordan dette påvirker barn senere i livet.


Teen Fertility and Family Planning

Avhandlingen ser blant annet på hva selvbestemt abort har hatt å si for andelen kvinner som blir mødre i tenårene, og for familiestørrelse generelt.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kalender

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no