Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

LIKESTILLINGSUTVALGET

Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold

Fra formelle til reelle rettigheter – minoritetskvinners diskrimineringsvern

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

(20.08.2014) Les mer

Aktuelt

Når hvite, vestlige kvinner migrerer

Migrasjon er båtflyktninger, asylsøkere, fattigdom, hushjelper, og rasisme i det nye landet. Men det er også vakre, svenske Ebba, som mener det er enkelt å lykkes i USA.

(12.08.2014) Les mer

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

(05.08.2014) Les mer

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

Var det sjølvsagt at kvinner ikkje fekk røysterett i 1814? Ikkje utan vidare, svarar historikar.

(08.07.2014) Les mer

Pappa er viktig for barnas utvikling

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

(02.07.2014) Les mer

Surrogati lager hierarki mellom ulike typer morsroller

Ulike typer kvinner utfører de ulike typene morsroller som surrogatipraksisen skaper. De privilegerte blir de sosiale mødrene, de underpriviligerte står for egg og graviditet, ifølge svensk forsker.

(30.06.2014) Les mer

Publisert

Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner

Denne boka tar blant annet for seg forståelse og behandling av mennesker som begår seksuelle overgrep.


Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway

Den norske styrkekvoteloven har så langt hatt liten effekt på kvinners rolle norsk næringsliv utover de kvinnene som fikk en plass i bedriftstyrene, hevder denne artikkelen.


Nora 2.2014

Dette nummeret av NORA tar blant annet for seg finansiering av norske kvinneorgansiasjoner, og hvordan mannlige ledere både utfordrer og sementerer mannsrollen.


How Adolescent Subjective Health and Satisfaction with Weight and Body Shape Are Related to Participation in Sports

Ungdom som deltar i fysisk trening rapporterer at de får bedre helse. Samtidig kan sport ha negativ innvirkning på aksept for egen kropp, særlig for jenter.


Sexual Function in the Late Postmenopause: A Decade of Follow-Up in a Population-Based Cohort of Australian Women

Halvparten av 70-årige kvinner er seksuelt aktive, men en stor andel har problemer. Den NTNU-baserte artikkelforfatteren mener funnene fra Australia også har relevans i Norge, og at norske leger må bli flinkere til å snakke om seksualitet med eldre.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no