Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Forening for kjønnsforskning i Norge

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Pris til artikkel om Jesus og maskulinitet

Teolog Halvor Moxnes fekk prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for sin studie av kristen maskulinitet.

(21.11.2014) Les mer

Aktuelt

Voldelige partnere hindrer kvinner i å jobbe

Kvinner som utsettes for vold av partner kommer for sent på jobb, er ukonsentrerte og får ikke være med på jobbfesten. De skammer seg over å være dårlige arbeidstakere.

(20.11.2014) Les mer

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

(14.11.2014) Les mer

Kvifor slår mamma?

Mødrer står bak ein ikkje ubetydeleg del av valden mot barn i Noreg. Forskarane Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman har gått bakanfor tala og spurt mødrene sjølv om kvifor dei gikk over streken.

(13.11.2014) Les mer

Alle gutter er ikke dårlige på skolen, og alle jenter er ikke skolelys

Det nytter ikke å lete etter svaret på forskjeller i skoleprestasjoner ved å se på jenter som gruppe og gutter som gruppe, viser ny doktorgrad.

(04.11.2014) Les mer

Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet

Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i ny doktorgrad. 

(30.10.2014) Les mer

Publisert

Kjønnskvotering, styrekarrierer og makt

Eit stort fleirtal av styremedlemma i allmenne aksjeselskap mistar sine verv i over tid. Dette skjer noko raskare for kvinner enn for menn, ifølgje denne artikkelen.


Formell og uformell omsorg : samspillet mellom familien og velferdsstaten

Menn med pleietrengande foreldre får meir hjelp frå det offentlege enn kvinner i same situasjon. Det er blant funna i denne rapporten.


Med staten i ryggen – institusjonelle rammebetingelser og unge voksnes overveielser om å få barn

Norske kvinner og menn forventar at velferdsstaten trår til når dei får barn, men dei har lite kunnskap om velferdsordningane før barnet kjem. Det kjem fram i Eirin Pedersens doktoravhandling.


"Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold..." En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn

Denne rapporten bidreg med kunnskap om mødrer som har utøvd vald mot barna sine og ser mellom anna nærmare på kvifor det skjer og korleis mødrene sjølv opplever det.


Negotiating disrupted lives : living with obstetric fistula in Ethiopia

Rahwa Mussie Weldemichaels avhandling ser på korleis etiopiske kvinner med helseplaga gynekologisk fistel lever med og forstår sin tilstand.

Følg oss!

Få nyheter om kjønnsforskning på Facebook og Twitter!

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Kalender

Kvinner oftere sykemeldt enn menn Ifølge ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det psykososiale arbeidsmiljøet mye av grunnen til at kvinner er borte fra jobb langt oftere enn menn. Les mer i Dagsavisen

Norsk forskning kan gi HIV-svar Norske forskere kan være i ferd med knekke en av HIV/Aids-gåtene i Afrika. De mener at kvinner som blir angrepet av en parasitt lettere blir HIV-smittet Les mer på NRK.no

Lite forsking på mennene som valdtek på fest – Festvaldtekter er sjeldan ei misforståing, men ein bevisst strategi, seier forskar. Les meir hos NRK.no

Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer, konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret

Rekordhøye tall for føflekkreft Forekomsten av føflekkreft mer enn tidoblet på 60 år - særlig blant menn. – Kvinner oppsøker legen før kreften rekker å spre seg, sier kreftforsker til NRK

KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no