Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

04. desember 2019
Er det mulig med politisk dialog mellom personer med ulik erfaringsbakgrunn, og hva gjør sterke følelser med denne muligheten? Det er spørsmål Helseth diskuterer i sin prisbelønte artikkel.
05. september 2019
Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning ser nærmere kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak fra lanseringen.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter
Tidsskrift for kjønnsforskning
Naturlige eksperimenter i norsk kontekst

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017