Nytt om kvinneforskning

Nytt om kvinneforskning

Innhold

Notat om Formidling av samfunnsvitenskapelig kvinneforskning, av Bergljot Baklien, Mie Berg, Tamar Bermann og Mette Janson

Kvinneforskning i Frankrike, av Anne Marie Berg

Jette Bukh: The village woman in Ghana, omtale av Lisbet Holtedahl

Seminar om kvalitative metoder i samfunnsvitenskapelig kvinneforskning, Voksenåsen, 7.-13. oktober 1979, av Inger Haugen