Skrivingens paradokser

Skrivingens paradokser

Innhold

Skriverens indre og ytre lesere, av Sissel Lie

Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver? av Marte E. Halse

Öppenheten i det andra, av Carin Franzén

Kollektivsvake kvinner og kollektivsterke menn? avBente Rasmusse

Et innpust og et utpust - om artikkelskriving i kvalitativ samfunnsforskning, av Harriet Bjerrum Nielsen

«Alt har sin tid» - Tre redaktører ser tilbake på sitt hjertebarn, av Beatrice Halsaa

Fettfobi og kvinnekropp, av Elisabeth L’orange Fürst og Hege Widerberg

Feilslått fekting mot «queer» teori, av Ellen Mortensen, Paal Bjørby, Reidar Lie, Gry Brandser og Birger Angvik