Kjønnsavdelingen

Plakat med selvportrett av Aasta Hansteen, logoen til Kjønnsavdelingen og teksten "Ny sesong: Kvinner som forandret Norge".
Selvportrett av Aasta Hansteen: Nasjonalgalleriet
Kjønnsavdelingen er en podkast om kjønn og likestilling med forskere i monitor, utgitt av Kilden kjønnsforskning.no. Våren 2024 gir vi ut egen sesong om kvinner som forandret Norge. Disse episodene er støttet av Fritt Ord.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. Podkaster på iPhone, eller i andre apper som Spotify, Acast, Soundcloud.


Hør episodene direkte her via Acast:


Våren 2024

Episode 32 – Ammerevolusjonen - da puppen ble politisk

I denne episoden om kvinner som forandret Norge, går vi inn på etableringen av Ammehjelpen i 1968 og hvordan det hang sammen med den framvoksende kvinnebevegelsen - og også litt ammehistorie.

I episoden hører du: Gro Nylander - nyfeminist, lege og forfatter; Trine Rogg Korsvik, Kildens hushistoriker; Birgitta Haga Gripsrud, brysthistoriker - og professor i humanistisk helseforskning og psykososiale studier ved Universitetet i Stavanger, og Ellen Lerberg, formidler ved Nasjonalmuseet.

Programleder: Hanne Skogvang Stork

Les artikkel om episoden i Kildens nyhetsmagasin: Podkastepisode: Ammerevolusjonen - da puppen ble politisk

Episode 31 – Katti Anker Møller, og kampen for fritt moderskap

 

Den 30. april, 1924 åpnet Oslo Mødrehygienekontor dørene i Øvre Slottsgate. Her kunne man få tak i litt av hvert: barselpakker, spedbarnstøy - og beskyttelsesmidler. Hva var egentlig det for noe? Og hva skulle egentlig foregå på disse kontorene? I denne episoden ser vi nærmere på Katti Anker Møller og hennes kamp for de ugifte mødrene, etableringen av mødrehygienekontorene og seksualreformbevegelsen - og fri abort.

Gjester i studio er Hege Duckert, forfatter og journalist og Kari Tove Elvbakken, professor ved Universitetet i Bergen. Programleder/manus: Hanne Skogvang Stork. Innlesning ved Kristine Sundvor Solvin.

Les artikkel om episoden i Kildens nyhetsmagasin: Podkastepisode: Katti Anker Møller, og kampen for fritt moderskap

Episode 30 – Den internasjonal kvinnedagens historie: Kampen om 8. mars

Kvinnedagen har både samlet og splittet kvinnebevegelsen. I dag er fortsatt 8. mars preget av stort engasjement, politiske konflikter og tidvis turbulent organisering. Parolene og toget på kvinnedagen er på mange måter det viktigste symbolet for kvinnebevegelsen, og kampen om kvinnedagen var – og er – en kamp om definisjonsmakt. I denne episoden av Kjønnsavdelingen tar vi deg med på en historisk reise gjennom kvinnedagsmarkeringer i Norge – fra den første markeringen på et internasjonalt fredsmøte i 1915, via det kommunistiske husmorlaget på Odda i mellomkrigstiden, til det rekordstore toget i Oslo i 2014. 

I studio sitter journalist og sovjethistoriker Hilde Danielsen, og historiker Trine Rogg Korsvik, fagansvarlig for kvinnehistorie.no. Du hører også Yngvild Sørbye. Journalist i Kildens nyhetsmagasin, Hanne Skogvang Stork, er programleder.

Les artikkel om episoden i Kildens nyhetsmagasin: Podkastepisode: Kvinnedagens historie og kampen om 8. mars

Episode 29 – Aasta Hansteen: – Alt, som er revolusjonært og synes umulig, er jeg med på

Kunstner, feminist, opprører – Aasta Hansteen var blant de første kvinnene som tok malerutdanning. Hun ble kjøpt inn av Nasjonalgalleriet, og hun representerte Norge på verdensutstilling i Paris. Hun engasjerte seg i samfunnet langt utover forventningene man hadde til datidens kvinner, startet kvinneforeningen Nemesis. Men ble også karikert og latterliggjort. Hva gjør det med hvordan hun blir husket som kunstner?

I episoden hører du kunsthistoriker Marit Paasche og Trine Rogg Korsvik, historiker og ansvarlig for kvinnehistorie.no. Programleder er Hanne Skogvang Stork. Les mer på kvinnehistorie.no.

Les artikkel om episoden i Kildens nyhetsmagasin: Podkast om Aasta Hansteen: «Alt som er revolusjonært og synes umulig, er jeg med på!»


Våren 2023

Episode 28 – Gaming: Et kjønnsdelt univers i endring

Hvordan kan gamere bruke avatarer for å iscenesette en identitet? spør programlederne i denne episoden.

De har intervjuet gamingforsker Khalid Azam, som forteller hvorfor dataspill gikk fra å være forbundet med voksne menn og maskulinitet på 1960-tallet, til å noen tiår senere bli markedsført mot barn og gutter.

Episode 27 – Surrogati for et bærekraftig samfunn? 

Kan reproduktive teknologier bøte på problemer knyttet til fallende fødselsrater? Og bør staten ta større ansvar for å gjøre disse teknologiene tilgjengelige for hvermannsen? spør programlederne i denne episoden.

Dagens gjest er forsker på reproduksjon, Kristin Engh Førde, som har skrevet doktorgrad om surrogati i India. Hør henne snakke om markedet for transnasjonal surrogati, og hennes nye prosjekt om nedfrysning av egg.

Episode 26 – Mannsutvalget

Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen om Mannsutvalget, et offentlig utvalg utnevnt av regjeringen 26. august 2022.

Hør utvalgsleder Klaus Jervel presentere utvalgets mandat, og forklare hvorfor han mener at vi trenger større fokus på menns likestillingsutfordringer i Norge. Deretter kommer et intervju med Liza Reisel. Som den eneste aktive forskeren i Mannsutvalget har hun forsket på kjønn, utdanning og overgangen til arbeidslivet.

Episode 25 – Jenteflukt: Derfor forlater de bygda

Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i denne episoden.

Hør Ingunn Marie Eriksen og Patrick Lie Andersen, som har forsket på ungdomslivet på bygda, forklare hvorfor så mange jenter mistrives i distriktene. I sin rapport Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge som kom ut i 2021, går forskerne mot den vanlige antakelsen om at jenter først og fremst forlater bygda for å ta utdanning i byen. I intervjuet gir de sin forklaring på den skjeve kjønnsbalansen i distriktene.

Episode 24 – Arbeiderklassemannen: Svalestup eller comeback? 

 

Klasseforskning har gjort et comeback de siste årene, mener sosiolog Jørn Ljunggren ved Oslo MET. Han gjorde i 2016 og 2017 feltarbeid som elektriker på byggeplasser i Oslo og omegn.
 
Hvilke erfaringer gjorde Ljunggren i felten? Og hvordan har arbeiderklassen endret seg siden industrimannens gullalder i etterkigstiden?

Episode 23 – Fra piskestraff til samtykkelov? Forebygging av voldtekt

Piskestraff for voldtekt – eller samtykkeskjema på nattbordet? Hvordan kan voldtekt forebygges?

Hør historiker Trine Rogg Korsvik fortelle om det omstridte lovforslaget som gjorde aktivisten Ragna Nilsen til en persona non grata i kvinnebevegelsen på 1890-tallet, før vi spoler frem til samtidens debatt om samtykkelov med forsker Anne Bitsch og professor i kriminologi May-Len Skilbrei.


Våren 2020

Episode 22 – Kjønn og likestilling etter #metoo del II: Hadde radikalfeminismen rett likevel?

Viser #metoo at vi ikke er så likestilte i Norge som vi trodde? Har radikalfeministene rett, når de hevder at samfunnet er gjennomgripende patriarkalsk og at menn bruker makt for å undertrykke kvinner? Og siden så mange overgrepssaker blir henlagt, er det greit å bruke sosiale medier for å «oute» overgripere når en ikke blir trodd av rettssystemet? Det diskuterer Mari Teigen, Cathrine Holst og May-Len Skilbrei i Kjønnsavdelingen. Dette er den andre podkastepisoden om Kjønn og likestilling etter #metoo med utgangspunkt i temanummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning (nr. 1/20) med samme tittel. Mari Teigen er en av tidsskriftets to redaktører. Sosiolog Cathrine Holst fra UiO har skrevet om Fra Helga Hernes til #metoo og kriminolog May-Len Skilbrei fra UiO har skrevet om Når retten ikke gir rett, eller ikke gir rett nok.

Episode 21 – Kjønn og likestilling etter #metoo del I: Sexistisk humor i militæret 

Gjør seksualisert vitsing og «guttastemning» at ikke flere jenter satser på en karriere i Forsvaret? Har #metoo-kampanjen bidratt til varig samfunnsendring og mer likestilling – også i militæret? I denne episoden av Kjønnsavdelingen snakker Beret Bråten, Siri Saanio og Ulla-Britt Lilleås om trakasserende og ekskluderende humor i militæret. Episoden er den første av to podkastepisoder om Kjønn og likestilling etter #metoo, og tar utgangspunkt i temanummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning (nr. 1/20) med samme tittel. Beret Bråten er en av tidsskriftets to redaktører, Siri Saanio er student ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) og forsker Ulla-Britt Lilleås er medforfatter av artikkelen «Humorens tvetydige funksjon» i tidsskriftet. Les mer.


Høsten 2019

Bonus! Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken

Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/19 ser nærmere kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak fra lanseringen av tidsskriftet eller les mer her.


Våren 2019

Episode 20 – Kjærlighet og sjekking: Likestilt frihet eller tradisjonelt kjønnsmarked?

Statsministeren oppfordrer til at vi skal føde flere barn, samtidig lever mange alene. Hvordan finner menn og kvinner kjærligheten, og hvilken rolle spiller kjønn på markedet for kjærlighet? Hør kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter om åttitallets kjønnsmarked, psykolog Peder Kjøs om mennene som må skjerpe seg for å lykkes på et samlivsmarked med nye regler, og sosiologene Marit Haldar og Kristine Vaadal om hvordan idealene for kjærlighet, likestilling og individuell frihet former kvinners syn på det å velge familieliv og barn. Les mer.

Episode 19 – Kjønnsforskjeller i skolen: Er gutter tapere og jenter vinnere?

Er guttene skolens tapere? Og er skolen tilpasset jenter, eller blir de syke av skolestresset? Gutter presterer generelt sett dårligere enn jenter i grunnskolen. Men hva betyr det? I episode 19 snakker vi med ekspertutvalgsleder Camilla Stoltenberg og ungdomsforskerne Harriet Bjerrum Nielsen og Kristoffer Chelsom Vogt om hvordan gutter og jenter presterer på skolen, og hva som ligger bak tallene om ungdommens karakterer, frafall og psykisk helse. Les mer.

Episode 18 – Feministisk sci-fi og kvinnefiendtlige dystopier

Hvorfor er dystopiske fortellinger som Handmaid's tale så populære? I episode 18 spør vi om fremtidsvisjoner er stedet å lete etter feminisme, eller sexisme. Forskerne Ingvil Hellstrand og Janne Stigen Drangsholt diskuterer feministisk science fiction, populære dystopier og hvorfor Handmaid's tale treffer tidsånden så godt. Toril Moi går i dybden på filmen Blade Runner og utfordrer kvinnesynet som preger kultfilmen. Les mer.

Episode 17 – Overgangsalder, kjerringliv og alder­dommens likestillings­utfordringer

Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? I episode 17 av Kjønnsavdelingen snakker vi med forfatter og kjønnsforsker Wencke Mühleisen og litteraturforsker Margery Vibe Skagen om overgangsalderen og den eldre kvinnens plass i kulturen. Aldringsforsker Kirsten Thorsen forteller hvilke likestillingsutfordringer som preger alderdommen, og hvordan menn og kvinner møter alderdommen forskjellig. Les mer. 

Høsten 2018

Bonus! Kjønnsforskningens historie: Fra kvinneliv til kjønnstrøbbel

Hvordan oppsto kjønnsforskningen som fagfelt i Norge? Nå kan du høre opptak fra Kilden kjønnsforskning.no sitt 20-årsjubileum, hvor tema var kjønnsforskningen historie – fra kvinneliv til kjønnstrøbbel. Beatrice Halsaa forteller om hvordan kvinneforskningen oppsto på 1970-tallet, og Øystein Gullvåg Holter om utviklingen av mannsforskningen. Agnes Bolsø ser tilbake på tiåret etter TV-programmet Hjernevask og tar tak i hva profilerte kritikere av kjønnsforskning baserer sine argumenter på. Les mer.

Bonus! En trussel mot akademisk frihet er en trussel mot kvinners rettigheter

I Ungarn har myndighetene lagt ned kjønnsstudier. Internasjonalt angriper et økende antall stater demokratiske verdier som akademisk frihet og ytringsfrihet. Disse vil bevare konservativ familieideologi, og følgelig underminere kvinners rettigheter og utviklingen mot likestilling. Denne episoden er et opptak fra et seminar om nettopp dette, med Andrea Pető (CEU, Ungarn), Benedicte Bull (SUM, UIO), Kristin Danielsen (Norges Forskningsråd) og Gro Lindstad (FOKUS). Les mer.

Våren 2018

Vi har fått støtte fra Fritt Ord til en serie episoder om kjønn og likestilling, og vil se på fremskritt, utvikling og eventuelle tilbakeslag innen åtte ulike temaer. 

Bonus! Transkjønnedes rettigheter - er kampen vunnet?

Transpersoner i Norge har rett til å endre juridisk kjønn etter eget ønske, og noen får tilgang på medisinsk behandling. Slik har det ikke alltid vært. Hør om kampen for transkjønnedes rettigheter, og om hvilke utfordringer som gjenstår. Opptak fra arrangement på Litteraturhuset i Bergen 28. mai 2018, med Skeivt arkiv, historiker Sigrid Sandal, Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet, aktivist Stein Wolff Frydenlund og forsker Randi Gressgård. 
Arr: Kilden kjønnsforskning.no og Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB. Les mer.

Episode 16 - Interseksjonalitet: Likestilling for alle?

Interseksjonalitet har blitt et sentralt begrep i forskning, politikk og feministisk aktivisme. Det brukes for å forstå kompleks diskriminering, men hva betyr det egentlig? I episode 16 utforsker vi hva et interseksjonelt perspektiv innebærer. Kjønnsforsker Berit Gullikstad forklarer hvordan begrepet fant veien fra USA til norsk forskning og politikk. Queerforsker Janne Bromseth og aktivist og artist Nosizwe Baqwa diskuterer hvordan interseksjonell feminisme fungerer i praksis. Les mer.

Episode 15 - Er gud feminist? Kjønn og religion

Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme. Teolog og religionsforsker Anne Hege Grung forklarer hva islam og kristendommen sier om kvinner og likestilling. Namra Saleem og Birte Nordahl diskuterer sin tro og forklarer hvorfor det ikke er noen motsetning mellom å være feminist og religiøs. Les mer.

Episode 14 - Popfeminisme og hiphopmaskulinitet

Hva er Beyoncés feminisme? Og hvorfor handler mannsidealet i r'n'b og hiphop så ofte om å dominere kvinner? I episode 14 snakker vi om kjønnsrollene i mainstream popmusikk. Musikkforsker Kai Arne Hansen og tidligere musikkjournalist Nazneen Khan-Østrem diskuterer hvordan idealer for maskulinitet og femininitet i musikken har endret seg, og hvordan sike idealer kommer til uttrykk hos artister som Beyoncé, The Weeknd og Zayn. Les mer.

Episode 13 - Egg, sæd og likestilling: Teknologi som utfordrer kjernefamilien

Hvordan lages barn? Og hvem skal få lage dem? I dag har mange som ønsker å bli foreldre mulighet til å få medisinsk, teknisk hjelp dersom de ikke kan bli gravide gjennom samleie – men ikke alle. Flere og flere tyr til assistert befruktning, både heterofile par, lesbiske par og enslige kvinner. I episode 13 forteller Maria Kielland Krag om å få to barn uten en mannlig partner, ved hjelp av dansk donorsæd. Forskerne Merete Lie og Malin Noem Ravn diskuterer hva utviklingen av reproduktiv teknologi og et nytt syn på egg og sædceller har å si for hvordan vi forstår familietilblivelse, og likestilling. Les mer.

Bonus! #metoo og kjønnsbalanse i kulturbransjene

#stilleføropptak, #nårmusikkenstilner, #nårdansenstopper og ikke minst #metoo har vist at seksuell trakassering og ulikestilling preger kulturbransjene. 8. mars møtte en musikkforsker og et panel av kulturarbeidere opp på Ingensteds i Oslo for å diskutere kjønn i kulturlivet. Les mer.


Episode 1-12: Likestillingsutfordringer

Hva er dagens store likestillingsutfordringer? Og hvordan kan vi løse dem? I 1995 samlet den globale kvinnebevegelsen seg til FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Resultatet av konferansen var Beijingplattformen, en liste over tolv områder hvor en ekstra innsats var nødvendig for å komme nærmere likestilling mellom menn og kvinner.

I Kjønnsavdelingen har vi valgt å fordype oss i temaene fra Beijingplattformen. I hver episode svarer kjønnsforskere på spørsmål om problemstillinger innenfor områdene, og aktuelle navn fra samfunnsdebatten diskuterer erfaringer og løsninger.

Høsten 2017

Sesong 2 av Kjønnsavdelingens serie med likestillingsutfordringer. Seks episoder tar opp likestillingsutfordringer knyttet til temaene politisk deltagelse, økonomi, krig, miljø og klima, utdanning og integrering av likestilling. I tillegg kommer Kildens arrangementer som bonus-episoder.

Episode 12 - Hvem tar ansvar for likestillingen?

Alle vil ha likestilling, men hvem har ansvar for at vi får det? I episode 12 snakker vi med Bjørn Lescher-Nuland fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Thomas Walle fra likestillingsutvalget. De forklarer oss hvordan politikere og byråkrater styrer norsk likestillingspolitikk. Hva er egentlig likestillingsintegrering, hva prioriteres og hvem gjør hva? Les mer.

Episode 11 - Klimakamp + likestilling = sant?

Hva har klimaendringer med likestilling å gjøre? Og er kvinner mer miljøvennlige enn menn? I episode 11 spør vi hva som er viktigst av likestilling og miljøet – og om vi må velge! Malin Jacob fra bloggen Grønne jenter forteller om feministiske miljøstrategier, Bodil Maal fra Norad påpeker kjønnsperspektivet i de globale klimautfordringene, og kjønnsforsker Agnes Bolsø gir en innføring i økofeminismen og likestillingsfellene i grønne fremtidsvisjoner. Les mer.

Episode 10 - Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn. I tillegg jobber mange kvinner deltid, og ender som økonomiske tapere når pensjonen skal utbetales. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Vi snakker med samfunnsøkonom Sara Cools og Julie Lødrup fra LO om lønn, pensjon, pappapermisjon og kjønnsforskjeller i det norske arbeidslivet. Sosiolog og kjønnsforsker Helene Aarseth diskuterer økonomiens rolle i kjønnsforskning, og forklarer hvorfor feminismen er anti-kapitalistisk. Les mer.

Episode 9 - Kjønn i krig og konflikt

Hvordan rammes kvinner og menn av krig? Og hva gjør forestillinger om kjønn med hvordan vi ser på krigerske kvinner? I episode 9 av Kjønnsavdelingen snakker vi med fredsforsker Inger Skjelsbæk om kjønn og krig. Hun forklarer hvordan voldtekt har blitt brukt som en krigsstrategi, og vi spør henne om likestilling i forsvaret kan gi mindre krig. Åsne Seierstad og Ester Strømmen diskuterer om kvinner som slutter seg til IS i Syria er hjernevaskede jihadbruder eller motiverte fremmedkrigere. Les mer. 

Episode 8 - Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?

Kvinneandelen i høyere utdanning har gått fra 0 til 61 prosent på 135 år. Damenes inntog i høyere utdanning er en del av den norske likestillingsrevolusjonen. Men samtidig som kvinner inntar tidligere mannsbastioner som juss, medisin og psykologi, velger også mange ungdommer yrker i tråd med gamle kjønnsstereotypier. Vi snakker med Reidar Jessen om kjønnsubalanse på psykologutdanningen og forslagene om kjønnspoeng for å rekruttere menn. Sosiolog Liza Reisel forklarer hva kjønn og sosial bakgrunn betyr for ungdoms utdanningsvalg. Les mer.

Episode 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

Etter Stortingsvalget 2017 ligger det an til å bli oppunder 45 % kvinnelige politikere på Stortinget. I episoden om politikk og valg spør vi valgforsker Johannes Bergh og likestillingsforsker Cathrine Holst om kvinnelige politikere gir god likestillingspolitikk. Gudrun Schyman forteller hvorfor hun startet partiet Feministisk Initiativ, og Beatrice Halsaa og Mina Adampour diskuterer hvorfor offentlige debatt om minoritetskvinner bare handler om sosial kontroll og tvangsekteskap. Les mer.

Bonus: Debatt - Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de store likestillingsutfordringene i Norge. Men hva skjer når robotene kommer? Vil menn blir overflødige i tekniske yrker og strømme til helsesektoren? Vil arbeidslivet styres av mobilapper, og arbeidsmiljøloven satt på sidelinjen?

Under Arendalsuka stilte Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til debatt om likestillingsutfordringen i framtidas arbeidsliv. Marie Simonsen leder debatten. Les mer.

 


Våren 2017

Kjønnsavdelingens første sesong var et samarbeid mellom Kilden kjønnsforskning.no og Agenda Magasin.

Mari Lilleslåtten og Madeleine Schultz inviterte kjønnsforskere og samfunnsdebattanter til å fordype seg i seks temaer fra Beijingplattformen og Nordiskt Forum 2014: Voldtekt, media, velferd, helse, migrasjon og kvinnebevegelsens organisering.

Produksjonen var støttet av Fritt Ord. 

Bonusepisode! Fra Beijing til 2017

Resultatet fra FNs fjerde kvinnekonferanse var en liste over tolv store likestillingsutfordringer. I 2014 samlet nordisk kvinnebevegelse seg i Malmø og utarbeidet en oppdatert liste over feministiske krav. I bonusepisoden får vi besøk av Lise Christensen, som var på kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og Sofia Srour, skribent, jusstudent og ung feminist. Vi spør: hva har endret seg siden 1995, og hva er dagens store likestillingsutfordringer? Les mer.

Episode 1 – Voldtekt

Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem i Norge, og en utfordring for å oppnå likestilling. I første episode av Kjønnsavdelingen forteller Andrea Voldum og June Holm om stiftelsen Vi tror deg, som skal tilby hjelp til voldtektsofre. Line Kolstad Rødseth, kjent fra dokumentarfilmen Stolt av deg, forteller om sine erfaringer med å ta en voldtektssak til retten. Og, juristen Ragnhild Hennum og kjønnsforsker Anne Bitsch diskuterer hvordan man behandler voldtekt i det norske rettssystemet. Les mer.

Episode 2 – Media

Hvordan fremstilles kvinner og menn i norske medier? Og hvem har definisjonsmakta? I andre episode av Kjønnsavdelingen utforsker vi likestillingsutfordringene i media. Medieforsker Elisabeth Eide forklarer kjønnsforskjellene i media, mens Aina Landsverk Hagen forteller om sin forskning på netthets av journalister og bloggere. Marta Breen og Ronja Perez Møystad deler sine erfaringer som feministiske stemmer i offentligheten, og leder i Skeiv Verden Nora Mehsen kritiserer et blendahvitt og heteronormativt mediebilde. Les mer.

Episode 3 – Velferd på spill

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Hvorfor har kvinner endt opp med ansvaret for velferdsstatens ressursutfordringer, og hva gjør det med sykepleieryrket? I tredje episode av Kjønnsavdelingen snakker vi om omsorgsarbeid og velferdsstatens ansvar. Forskerne Halvard Vike og Julia Orupabo forteller om kvinnedominansen i sykepleieryrket og velferdsstatens utfordringer i møte med fremtiden. Komiker og sykepleier Lars Berrum og leder i Norsk Sykepleierforbund Eli By diskuterer mannemangel, deltidsstillinger og løsningene for helsesektoren. Les mer.

Episode 4 – Kropp og helse

Fjerde episode handler om kropp! Hva vet du egentlig om kvinners underliv? Eller om kvinnehjertet? Vi snakker med forskerne Eva Gerdts og Gunn Engelsrud om kjønn i helseforskning, og spør hvorfor kvinners kropper har blitt nedprioritert innen medisinsk forskning. Nina Brochmann snakker om sin bok Gleden med skjeden, diskuterer hvilket kroppsfokus som dominerer media med samfunnsdebattant Susanne Kaluza. I tillegg kommer Luca Dalen Espseth for å snakke om transpersoners helseutfordringer. Les mer. 

Episode 5 - Migrasjon

Er kvinner på flukt mer utsatt enn menn? Og er innvandring en trussel mot norsk likestilling? Femte episode tar for seg de kjønnede aspektene ved migrasjon. Safia Abdi Haase forteller om sin flukt fra Somalia til Norge, og om sitt syn på integrering, mens Leila Langdalen fra ROSA-prosjektet svarer på spørsmål om prostitusjon og trafficking. Silje Vatne Pettersen fra Statistisk Sentralbyrå og forsker Marjan Nadim kommer for å snakke om hvordan det står til med likestilling blant norske innvandrere, og sosialantropolog og kjønnsforsker Christine Jacobsen tar for seg ideene om «de ulikestilte migrantene» og homonasjonalismen hun mener at preger norsk debatt om innvandrere og muslimer. Les mer.

Episode 6 – Feminisme før og nå

I sesongens siste episode snakker vi om feminisme og kvinnekamp. Historiker Trine Rogg Korsvik forteller om 1970-tallets Kvinnefronten og Nyfeminister og deres viktigste kampsaker. Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner har studert det feministiske ukebladet Sirene, som ble elsket og utskjelt gjennom 70-tallet. Samfunnsdebattant Nancy Herz, FETT-redaktør Hedda Lingaas Fossum og tidligere Sirene-redaktør Astrid Brekken diskuterer forskjellene mellom feminisme før og nå. Les mer.


Følg Kjønnsavdelingen på SpotifyAcastiTunes, Facebook og Instagram.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på iPhone, Spotify, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.

News Magazine

Our news magazine is an independent online newspaper and a member of the Norwegian Specialised Press Association Fagpressen.