Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Anna Rogstad: Skoleutvikler, fagforeningsleder og feminist

Oslo | |

Med utgangspunkt i den nye boka “Anna Rogstad. Kampen for en praktisk skole” vil forfatter og professor emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge, Willy Aagre, fortelle om Rogstads mangfoldige liv og virke. Arrangementet er et samarbeid mellom Oslo Skolemuseum, Oslo Museum ved Arbeidermuseet og FAU på Sagene skole.

Mer informasjon »

Kvinners makt i mellomalderen

Oslo og online | |

Korleis levde kvinner i mellomalderen i Noreg? Kva slags makt hadde dei, og kva slags vern hadde dei gjennom lovverket? Nasjonalbiblioketet har samla nokre av dei fremste forskarane i landet: historikar Miriam Tveit, arkeolog Unn Pedersen og historikar Randi Bjørshol Wærdahl til samtale.

Mer informasjon »

Vettug viten: Kvinnefotball - hvor langt har vi kommet i likestillingen?

Elverum | |

Kvinnefotballen på toppnivå har hatt en veldig utvikling de siste årene. Men hvordan er det på klubbnivå, får de 110 000 jentene som spiller fotball i Norge samme muligheter som guttene? Eller er det fortsatt slik at guttene får de beste trenerne, de fineste bagene og de beste treningstidene? Og når skal vi slutte å snakke om kvinnefotball og heller si at både gutter og jenter spiller fotball? Bente Ovedie Skogvang er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og har kjønn og fotball som sitt viktigste forskningsfelt. Arrangement av Elverum kommune.

Mer informasjon »

Hvor er likestillingen på vei?

Oslo | |

Institutt for samfunnsforskning og CORE – Senter for likestillingsforskning inviterer til et åpent arrangement i kjølvannet av Mannsutvalgets utredning. Har likestillingspolitikken har vært blind for menns problemer, og hva må til for at både menn og kvinner opplever at deres utfordringer tas på alvor?

Mer informasjon »

Budeias rike: Eit foredrag om kvinner i stølskulturen

Kongsvinger | |

På stølane i Norge har kvinnene dominert heilt fram til vår tid. Kva er grunnen til at stølinga er i ferd med å forsvinne? Kva mister vi når kvinnene ikkje lenger får rå i fjellet? I stølsgrendene var det gjerne samla fleire generasjonar kvinner. Frå matmor og døtrer til ugifte tanter og andre slektningar. Stølane var eit arbeidsfellesskap, og det var sosialt givande. Gjennom generasjonar har kvinnene forma den levande tradisjonen med kunnskap og erfaringar. Kunnskap, slik som dyrestell, mjølkeforedling og bruk av utmarka, blir vidareført gjennom aktiv deltaking. Arrangement av Kvinnemuseet og Odalstunet med Karoline Daugstad, professor i samfunnsgeografi ved NTNU.

Mer informasjon »

Kroppen og fantasiene om den. Det allmenne ved transkjønn

Oslo | |

Moderne medisin har siden starten hatt stor makt over kjønnsuttrykk, enten det gjaldt å sykeliggjøre kvinner som ønsket stemmerett, homoseksuelle, 'onanister' eller andre som ikke oppfylte medisinernes forståelse av normale kvinner og menn. Gjesteforelesning ved kjønnsforsker Agnes Bolsø, NTNU, som arrangeres av Det teologiske fakultet ved UiO.

Mer informasjon »

Det allmenne og partikulære ved transkjønn i samfunn og kirke

Oslo | |

Transkjønntematikk har i økende grad blitt omtalt i norsk offentlighet. Transkjønn og transpersoner har gått inn i dagligtalen, samtidig som det stadig meldes om trusler og vold mot transpersoner. Diskusjoner relatert til transkjønn er ofte relatert til spørsmål om å korrigere kroppen, men kan utfordringen i samfunnet og kirken være å normalisere trans? Arrangement av Det teologiske fakultet ved UiO.

Mer informasjon »

Boklansering 12 kvinnelige filosofer

Oslo | |

Forfatter og filosof Ingeborg W. Owesen presenterer boken 12 kvinnelige filosofer - fra antikken til i dag, og samtaler med professor Hilde Bondevik. Bli kjent med hva disse filosofene tenkte og skrev, livet de levde og hvordan det overhodet har vært mulig for dem å ytre seg filosofisk. Et viktig formål med denne boken er å bidra til at kvinnelige tenkere får en større – og mer rettmessig – plass i filosofihistorien. Arrangement av Fagbokforlaget.

Mer informasjon »

En undersøkelse av den nordiske gjennomføringen av UNFCCC Gender Action Plan: Integrering av kjønn og likestillingsperspektiver i norsk klimapolitikk

Online | |

Forskningsinstituttet CICERO inviterer til webinar om integrering av kjønn og likestillingsperspektiver i norsk klimapolitikk. Webinaret vil presentere resultatene fra rapporten "En gjennomgang av den nordiske gjennomføringen av UNFCCC Gender Action Plan i klimapolitikken", samt dele kunnskap om aktuell forskning, initiativer, erfaringer, utfordringer omkring tematikken i Norge. 

Mer informasjon »

Hijacking Women's Health

Oslo og online | |

What happens at the intersection of women's health and international relations? In this Global Health Unpacked seminar, Dr Sophie Harman will look closer at the state of gender in global health. Seminar by the Centre for Development and the Environment at the University of Oslo.

Mer informasjon »

Research course: Gender, Peace and Conflict

Oslo | til |

A PhD level course, organized by PRIO.

This course presents theories and approaches to the study of the gendered dimensions of peace and conflict. With a focus on the gendered aspects of all the phases of conflict cycles (before, during and after) – from conflict risk to conflict prevention and resolution. The course will address thematic issues such as international normative frameworks on Women, Peace and Security, sexual violence in armed conflict, children born of war, DD&R processes, conflict mediation and peace agreements and international peace operations. 

Mer informasjon »

Nettverkskonferansen 2024: Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?

Trondheim | |

Nettverkskonferansen blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning. Disse årlige likestillingskonferansene er åpne for alle, og er særlig aktuelle for likestillingsrådgivere og andre som jobber i HR og med likestilling og mangfold fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i forskningssektoren. Arrangører i år er Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 

Mer informasjon »

Gender studies and the precarious labour of making a difference

Utrecht | til |

ATGENDER (The European Association for Gender Research, Education and Documentation) arranges the conference "Gender Studies and the Precarious Labour of Making a Difference: (Un)paid Jobs, Internships, and Volunteering in the Worlds of Activism, Profit, and Non-profit". The conference provides a platform for scholars, researchers, and activists to share their insights and knowledge, and engage in meaningful discussions.

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.