Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Masterbloggen

Vil ha kvinnelig sykehusimam

I sin masteroppgave undersøkte Rania Al-Nahi behovet for kvinnelige muslimske samtalepartnere på sykehuset. Bør helsevesenet endre dagens rutiner? 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

Debatt

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

Omskjæringsmetode skaper forvirring

En mindre inngripende form for omskjæring blir mer vanlig blant norsk-somaliere. Men kvinnene har svært ulike oppfatninger av hva det innebærer.

Hva skjer?

Queerseminariet om queer kulturarv

DIGITAL EVENT | |

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

Tema hösten 2023: Queert kulturarv

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

För att få zoomlänk, anmäl dig till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Mer informasjon »

Diversity and Difference – Studies in Subjectivation

Kiel | |

We would like to invite you to our international conference ‘Diversity and Difference – Studies in Subjectivation’.

Diversity characterizes societies of the present. Some fight for "Leave no one behind" and "Black lives matter" - others, however, experience diversity as a loss of control or counter difference with defense and degradation. The conference uses subjectivation research’s theoretical vocabulary and empirical approaches to investigate diversity and difference. How can perspectives on subjects and subjectivation, biographies and discourses, articulations and re-articulations, positionings and re-positionings become fruitful for critical social analysis in the context of diversity and difference?

The conference will be framed by Key-Notes from Ann Phoenix (UK), Christine M. Jacobsen (NO), Rebecca W. B. Lund (NO) and Denise Bergold-Caldwell (AU/US).

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Forfatter(e):
Kristiansen, Gunn Helen
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Pettersen, Lene & Runar Døving
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert: 2023

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.