Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Debatt

– Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen. 

Når staten sier unnskyld, må historien omskrives

Når ofre for statlige overgrep oppnår anerkjennelse, vil hele folkets identitet bli endret, mener Eirik Vatnøy. Han har analysert retorikken til en irsk rettighetskampanje for kvinner som levde i fangenskap på katolske vaskerier.

Søreide unngikk f-ordet da hun var utenriksminister

Canada, Mexico, og særlig Sverige er eksempler på land som brukte betegnelsen «feministisk» som del av sin utenrikspolitikk. At Ine Eriksen Søreide ikke gjorde det, passet henne og Norge bra, mener forsker. 

Skeive flyktninger føler seg utrygge

Mange tolker mangler kunnskap om skeives livssituasjon og språk. Det skaper utrygghet, og viser at det trengs et kompetanseløft, slår ny rapport fast.

Masterbloggen

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Debatt

Norske middelalderkvinner ble straffet som menn

Gapestokk, pisking, radbrekking, tortur eller steining – de færreste assosierer middelalderstraffer med noe positivt. Men at straffeloven rammet kvinner og menn (relativt) likt i Norge, var faktisk en god ting, ifølge historiker.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Hva skjer?

Bedre kvinnehelse i Norge - hva gjenstår?

| |

Åpent fagmøte om kjønnsforskjeller i helse, og arbeidet med kvinnehelse i Norge. Hvilke sider av kvinners helse er det viktig å satse på i et folkehelseperspektiv?

Mer informasjon »

Gender Equality in Poland – a contested issue

Oslo | |

In Poland, women’s rights, the rights of sexual minorities, and the concept of gender itself are subjects that cause contestations and counteractions. National conservative and right-wing populist parties and politicians, as well as the Catholic church, have for years attacked transnational treaties concerning gender-based violence, sex education, what they call “LGBT ideology” and abortion rights. This seminar considers the current status of gender equality in Poland, and the effects of what some call the "anti-gender movement". With Beret Bråten, Renata Mieńkowska-Norkiene and  Jørn Holm-Hansen.

Mer informasjon »

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.