Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Masterbloggen

Vanessa Baird maler ubehaget ved kroppslig forfall

Ved å utfordre tradisjonelle forestillinger om kjønn, identitet og moderskap, bidrar Bairds verk til den pågående diskusjonen om feministisk kunst i Norge, skriver Maria Tripodianos.

 

Setter kvinnelige filosofer på dagsordenen

‒ Jeg har skrevet en bok som jeg selv skulle ønske fantes på biblioteket da jeg var ung student, sier Ingeborg Owesen. Både hun og Kristin Gjesdal er aktuelle med hver sin bok om kvinnelige filosofer.

Podkast

Katti Anker Møller kjempet for fritt moderskap

Ny podkastepisode: Katti Anker Møller ble en av de fremste målbærerne for seksualreform, fri abort og de såkalt uekte barna i Norge. I 2024 er det hundre år siden det første mødrehygienekontoret åpnet dørene. Men selv om hun var kontroversiell i sin tid var hun ikke alene.

Aktuelt nå

Menn i omsorgsyrker

– Omsorg er kjønnsnøytralt

– Nærhet og omsorg er grunnleggende kvaliteter ved mennesker. Og disse begrepene er kjønnsnøytrale, sier høyskolelektor i sykepleie Marko Stojiljkovic.

Masterbloggen

Kvinner velger oftere enn menn å bo alene

Det er ulike grunner til at menn og kvinner blir aleneboende. For noen kvinner er det et valg. Og flere menn som lever alene mangler samlivserfaring. Det fant Elise Donberg i sin masterstudie.

Hva skjer?

Research course: Gender, Peace and Conflict

Oslo | til |

A PhD level course, organized by PRIO.

This course presents theories and approaches to the study of the gendered dimensions of peace and conflict. With a focus on the gendered aspects of all the phases of conflict cycles (before, during and after) – from conflict risk to conflict prevention and resolution. The course will address thematic issues such as international normative frameworks on Women, Peace and Security, sexual violence in armed conflict, children born of war, DD&R processes, conflict mediation and peace agreements and international peace operations. 

Mer informasjon »

Frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge

Oslo og online | |

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) inviterer til et frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge. NIKK har sammenstilt kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden, og det er funnene fra dette prosjektet som blir presentert. I tillegg vil ulike aktører kommentere funnene, og diskutere blant annet eldre skeives diskrimineringserfaringer og deres møter med helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.