Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Kronikk

Da den akademiske polariseringen kom til Norge

Når den nå ti år gamle TV-serien Hjernevask fortsatt fungerer som en viktig referanse, for eksempel når norske forskere skal uttale seg om ytringsklimaet i akademia, er det også fordi den tok opp temaer og tendenser som er blitt tydeligere i årene som fulgte.

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Debatt

Vil bygge gode forskningsmiljøer

– Man kan ikke være opptatt av rettferdighetsteori uten å beskjeftige seg med kjønn og minoritetsperspektiver, sier Kjersti Fjørtoft. Filosofen er ny leder for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø.

Likestillingspolitikken må fortsatt vike

Skjeie-utvalgets ti år gamle kartlegging av norsk likestillingspolitikk er relevant og nyttig også i dag. Men det mangler fortsatt politisk vilje til å virkelig satse på likestilling, mener to av forskerne som satt i utvalget.

Hva skjer?

Gender equality in Japan: creating opportunities for business and education cooperation

Online | |

This webinar aims to introduce the work emerging from the international collaboration between Ochanomizu University and NTNU’s Center for Gender Research on gender equality and diversity to show that gender equality represents an opportunity—rather than an insurmountable obstacle—to high quality research, innovation and education.

Mer informasjon »

Diagnose: Gutt – utenforskap og rus

Oslo/Online | |

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan arrangerer konferanse for å belyse gutters utfordringer med rus og utenforskap. Målgruppe er ansatte innenfor helse- og russektoren.

Mer informasjon »

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.