Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Masterbloggen

Utfordrer fordommer om polske menn

Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om kvinnehelse, klima, skole og religion.

Hersketeknikker

Hersketeknikker er et begrep for metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Teknikkene brukes overalt hvor mennesker benytter makt, i arbeidsliv, familieliv, politikk og samfunnsliv. Her kan du lese om fem typiske hersketeknikker.

Hva skjer?

Call for papers: Diversity and Difference

Kiel University, Germany | |

The conference ‘Diversity and Difference’ invites abstracts on contributions. Deadline: January 31st, 2023, and the conference takes place in Kiel September 2023. 

Mer informasjon »

Verdiløse menn

| |

Menn har lavere utdanning, høyere selvmordsrate og baler med endringer i kjønnsroller og anklager om giftig maskulinitet à la Andrew Tate. Debatt i regi av Klassekampen om menn og likestilling: 

- Hvilke likestillingsutfordringer møter gutter og menn?
- Har politikken blitt kjønnspolarisert, og hvilke konsekvenser kan det ha for samfunnet?
- Er den såkalte mannskrisa egentlig et spørsmål om klasse?

Med Are Saastad, Jørgen Lorentzen, Liza Reisel og Sandra Lillebø 

Mer informasjon »
Forside hel Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4-22

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.