Nytt om kvinneforskning

Innhold

Veiledning og veiledningsprosjekt innen samfunnsvitenskapelig kvinneforskning, ved Harriet Holter

Hvem er interessert i undersøkelser om kjønnsrolleholdninger? ved Grethe Værnø

Rapport fra Arbeidsseminar i Kvinnelitteraturforskning, ved Åse Hiorth Lervik

«Vår bestemmelse er å giftes» av Elisabeth Aasen (red.), omtale av Ida Blom

«Kjønn, språk og kommunikasjon - enda meir litteratur», ved Rolv Mikkel Blakar

Kvinnehøyskolens historie, ved Gerd Brantenberg og Wenche Kvemeland

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.