Nytt om kvinneforskning

Innhold

Kvinneforskningsgruppa ved ISP, av Annemor Kalleberg

Samarbeidsgrupper i kvinneforskning ved universitetet i Trondheim, av Merete Lie

Några erfarenheter från Finland, ved Chris Törnroth

Seminar om begrepet kvinnekultur, av Berit Ås

Dansk kvindeforskningsseminar, af Drude Dahlerup

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.