Nytt om kvinneforskning

Innhold

"Kvinners levekår og livsstil" En orientering, av Helge Hernes

Kvinner og innflytelse. Et lokal-kontekst perspektiv på kvinners og menns samfunnsdeltakelse, av Siri Gerrard, Lisbet Holtedahl, Sidsel Saugestad Larsen, Ragnar Nilsen, Lise Nordbrønd, Anne Solberg

Arbeidsseminar om kvalitative metoder i samfunnsvitenskapelig kvinneforskning, ved Harriet Holter og Live Brekke

Kvinner og jordreform Matapuquio, Peru. Kvinneforskning innen sosialantropologi - et eksempel, av Sarah Skar

Norsk Statsvitenskapelig Forenings videreutdanningskonferanse 1978. Referat fra gruppe II: Kvinner og arbeid, av Beatrice Halsaa

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.