Nytt om kvinneforskning

 

Innhold

Perspektiver på levekårsforskning, Tora Houg

Varför forskar inte kvinnor? Nogra synspunkter från egna erfarenheter, Ann Sofie Kälvemark

Symposium om WOMEN AND TRADE UNIONS, i Italia, Harriet Holter

Rapport fra det 3. nordiske kvinnejuristmøte, Tone Sverdrup og Agnes Vogt

Oversigt over forskning og undervisning i kvendret i Danmark. Til brug for det 3. nordiske kvindejuristmøte, den 3.-6. mai 1979 i Sverige, Ruth Nielsen

Bygge og bo på kvinners vilkår - Kungälv 4-6 mai 1979 - referat fra en konferanse, Sidsel Saugestad Larsen

Rapport fra arbeidsseminar i kvinnelitteraturforskning i Drøbak 11.-13. januar 1979, Åse Hiorth Lervik

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.