Nytt om kvinneforskning

 

 

 

Innhold

Kjønnsroller og sosialisering/Språk og kommunikasjon: Ny psykologisk litteratur, av Rolv Mikkel Blakar

Kvinners liv - frå fødselen av, av Åsa Gruda Skard

I Sverige har vi fått jämställdhetsforskning medan i Norge bedriver ni kvinnoforskning - Är det nogon skillnad? av Margot Bengtsson

Seminar om kvindeforskning i Danmark, av A.M. Berg, D. Dahlerup, L. Frost, K. Gomard, K. Klitgaard Poulsen, M. Kunøe, K. Molly, og B. Possing

Nålevende kvinnelige forfattere fra mange land. En artikkelsamling, omtale av Irene Engelstad

Kunnskap uten makt. Kvinner som lærere og elever, omtale av Fride Eeg Henriksen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.