Nytt om kvinneforskning

 

 

 

Innhold

Nytt om "Kvinners levekår og livsløp", av Helga Maria Hernes

Kvinner og forskning: Hva kan NAVF gjøre? Innstilling til NAVFs styre, Oslo, 1981, av Mette Qvortrup

Rapport fra Internasjonal forskerkonferanse om kjønnsroller i utdanning, av Kristin Tornes og Hildur Ve

Bygge og bo på kvinners vilkår 1981. Rapport fra en konferanse, av Ingunn Stangeby

Kvinnen og Russland. Illegalt tidsskrift fra russiske feminister, Oslo, Pax, 1980, av Synneva Aga

Arbejdskonferanse om kvinder ansat som teknisk-administrativt personale eller som lærere ved de højere utdannelsessteder. Roskilde Universitetscenter 17-18 september 1981, av Marit Sand

Kvinneforskning i India II, av Else Skjønsberg

Seminar om norske kvinneorganisasjoners syn på U-landene, av Judith E. Aksnes

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.