Nytt om kvinneforskning

 

 

 

 

 

Innhold

Nye utfordringer, av Hanne Haavind

Tverrfaglig kvinneforskning? av Kirsti Malterud

Noen kommentarer til utviklingen av det nye sekretariatet for kvinneforskning, av Helga Maria Hernes

Kvinners levekår og livsløp, av Helga Maria Hernes

Grunnforskningsutvalgets utredning, utdrag av Åse Hiorth Lerviks særuttalelse

Tverrfaglig kvinnekonferanse i Haiti, av Berit Ås og Suzanne Lie

Kjønnspolitikk og distriktsutvikling. Av Sissel Fredriksen, omtalt av Lise Widding Isaksen

Men and Women of the Corporation. Av Rosabeth Moss Kanter, omtalt av Tone Schou Wetlesen 

Kvinner i alle land. Håndbok i frigjøring. Av Berit Ås, omtalt av Helga Maria Hernes

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.