Nytt om kvinneforskning

 

 

 

Innhold

Tre nye år, ved Aina Schiøtz

Kvinner i forskning, ved Åse Hiorth Lervik

Myten om den onde stemor, ved Birgit Hertzberg Johnsen

Kvinnoforskning och kvinnliga forskara i USA, ved Mona Eliasson

Seminar om kvinnene og fagbevegelsen, ved Bente Ingebrigtsen

Det første svenske "kvinneuniversitetet", av Hanne Haavind

Reisebrev fra Mexico City - verdenskongress i sosiologi, ved Anne Marie Berg, Hanne Haavind og Hildur Ve

Seminar om kvinner i mannsdominerte ytrker, ved Bjørn Merete Gjetrand og Inga Stener Olsen

Likestillingsrådets kontaktkonferanse med organisasjonene om likestilling i arbeidslivet, ved Hege Skjeje og Guro Helgerud

Konferanse om kvinneforskning i humanistiske fag, ved Anne-Cathrine Andersen

Det stillferdige fellesskap, omtale ved Nils Christie av Kvinner i fellesskap

Det kalles kjærlighet. Noveller av kvinner fra andre land, omtale ved Irene Engelstad

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.