Samfunnsplanlegging

 

 

 

Innhold

Kvinneperspektiver i forskning for samfunnsplanlegging. Hva gjør RFSP? av Gerd-Liv Valla

Kvinneforskning for samfunnsplanlegging, av Maren Brit Baadshaug

Utvalg i motbør, av Beatrice Halsaa

Kan ikke jenter regne? av Kari Garmannslund

Anna Davin - en engelsk kvinnehistoriker, av Sidsel Vogt

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.